Zespół specjalistów powołany do opracowania przepisów antysmogowych dla województwa wielkopolskiego przygotował propozycje uchwał dla Poznania, Kalisza oraz reszty regionu.

Już w przyszłym roku w województwie wielkopolskim, w tym na terenie miasta Poznania, mają obowiązywać ograniczenia spalania paliw stałych najgorszej jakości. Zapisy takie mają znaleźć się w tzw. uchwałach antysmogowych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, których założenia przygotował powołany przez zarząd województwa zespół mający określić ograniczenia dla spalania paliw w domowych piecach.

– Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i szerokiej dyskusji wszystkich członków zespołu, a więc zarówno naukowców, jak i samorządowców oraz przedstawicieli społeczeństwa, udało się wypracować optymalne stanowisko dla trzech odrębnych aktów, a mianowicie dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego – wylicza Marzena Wodzińska z zarządu województwa, która przewodniczy zespołowi.

Zespół opracował założenia do trzech odrębnych uchwał antysmogowych: dla Poznania, Kalisza i pozostałej części województwa wielkopolskiego, które w najbliższym czasie zarekomendowane zostaną Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

We wrześniu projekty uchwał zostaną poddane konsultacjom społecznym i opiniowaniu, aby w listopadzie mógł obradować nad nimi sejmik województwa.

Uchwały antysmogowe na terenie województwa wielkopolskiego mają wejść w życie 1 maja 2018 r.

W Poznaniu przepisy wprowadzą zakaz spalania paliw stałych najgorszej jakości, w tym węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, których stosowanie powoduje duże zanieczyszczenia pyłowe powietrza.

Ale na tym nie koniec. Do końca 2023 r. z poznańskich domów będą musiały zniknąć przestarzałe, pozaklasowe kotły i piece (w tym piece kaflowe), powodujące największą emisję pyłów do powietrza. Cztery lata później mają zostać zlikwidowane pozostałe kotły, spełniające obecnie wymagania 3 i 4 klasy emisyjności.

– Jestem przekonany, że już w sezonie grzewczym 2018/2019 w Poznaniu nastąpi poprawa jakości powietrza poprzez wyeliminowanie z handlu i użytkowania w przydomowych kotłowniach paliw stałych najgorszej jakości – stwierdził Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj