Do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych będą nadawać się do recyklingu, zmniejszy się zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku i ograniczy się stosowanie mikrodrobin plastiku.

Przyjęta 16 stycznia 2018 r. ogólnoeuropejska strategia dla tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Europejczycy wytwarzają co roku 25 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych, ale mniej niż 30 proc. z nich zbiera się do recyklingu. Na całym świecie tworzywa sztuczne stanowią 85 proc. odpadów plażowych.

Dlatego tak istotna jest przyjęta strategia, która  ma doprowadzić do zmian w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów oraz ich recyklingu w UE. Zbyt często przy wytwarzaniu, wykorzystywaniu i wyrzucaniu tworzyw sztucznych nie uwzględnia się obecnie korzyści gospodarczych płynących z podejścia opartego w większym stopniu na obiegu zamkniętym.

– Jeżeli nie zmienimy metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw sztucznych, do roku 2050 w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. – powiedział Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za zrównoważony rozwój. Dodał, że trzeba powstrzymać przedostawanie się tworzyw sztucznych do wody, żywności, a nawet do ludzkiego organizmu.   

 Jedynym długoterminowym rozwiązaniem jest ograniczenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych za pomocą szerszego stosowania technologii recyklingu i ponownego użyciaMusimy inwestować w nowe innowacyjne technologie, które zapewniają naszym obywatelom i środowisku naturalnemu bezpieczeństwo, a jednocześnie utrzymują konkurencyjność naszego przemysłu – konkludował Frans Timmermans.

Zgodnie z nową strategią Unia Europejska:

  • spowoduje, że recykling będzie opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw;
  • ograniczy ilość odpadów z tworzyw sztucznych;
  • powstrzyma zaśmiecanie mórz;
  • zachęci do inwestowania i wprowadzania innowacji;.
  • pobudzi zmiany na całym świecie.

– Dzięki tym działaniom będzie można ograniczyć odpady z tworzyw sztucznych na lądzie, w powietrzu i w morzu. Otworzą się też nowe możliwości w obszarze innowacji, konkurencyjności i wysokiej jakości miejsc pracy – powiedział Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE , odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność. – Jest to wspaniała okazja dla przemysłu europejskiego do wypracowania wiodącej pozycji na świecie w dziedzinie nowych technologii i materiałów.

Wraz ze strategią w dziedzinie tworzyw sztucznych Komisja przyjęła ramy monitorowania obejmujące zestaw dziesięciu kluczowych wskaźników, które odnoszą się do każdego etapu cyklu. Będą one mierzyły postępy w procesie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym na szczeblu unijnym i krajowym.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj