Rada Nadzorcza Raciborskiego ZGO wybrała na stanowisko prezesa pana Jana Makowskiego, który rozpoczął sprawowanie swojej funkcji z dniem 10 stycznia 2022 roku.

 

Jan Makowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i we Francji, gdzie pracował na stanowiskach menadżerskich; był Członkiem Zarządu Elektrowni w Rybniku, Dyrektorem ds. Społecznych w EDF Polska i PGE EC S.A., Rzecznikiem Praw Pracowniczych Spółek Grupy EDF Polska, Prezesem Zarządu Fundacji EDF Polska i PGE Energia Ciepła S.A., Prezesem Zarządu Grupy ITT Sp. z o.o.

Dzięki pracy w różnych sektorach gospodarki – publicznym, prywatnym i korporacyjnym  -zdobył duże doświadczenie organizacyjne oraz wiedzę z zakresu zarządzania spółkami prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz aktywami. Był ekspertem w sprawach pracowniczych na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

Czytaj więcej

Skomentuj