Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w III Edycji Konkursu „Czysta Częstochowa” organizowanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

CzPK pomaga w ten sposób wypełnić zapisany w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Częstochowy obowiązek prowadzenia edukacji ekologicznej na terenie Miasta.

„Czym za młodu skorupka nasiąknie tym na starość trąci" – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży jest podstawą prowadzenia w przyszłości skutecznej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i oczywiście zapobiega negatywnym działaniom dla środowiska. Organizatorzy mają nadzieję, że pomoże rozwijać naturalną fascynację dzieci i młodzieży światem przyrodniczym, dostrzegać zagrożenia środowiska przyrodniczego, jakie dla niego stanowią odpady.

Organizatorem konkursu było Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie, a współorganizatorami Wydział Ochrony Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, firma PMS BARTNICKI.  Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Częstochowy.

Baterie dla środowiska są szczególnie groźne – stąd konieczność uświadomienia ich selektywnej zbiórki baterii i przekazywanie ich do recyklingu. W przeciwnym razie do środowiska  – skażając ziemię i wody gruntowe  – mogą przedostać się metale ciężkie oraz kwasy.

Konkurs trwał od 1 listopada 2007 r. do 15 maja 2008 r. W ogłoszonym konkursie zbiórki zużytych baterii skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dzieci w wieku przedszkolnym brało udział 18 placówek wychowawczych, w tym: 8 Przedszkoli, 6 Szkół Podstawowych, 4 Gimnazja. W czasie trwania konkursu zebrano 74 tys. 279 sztuk zużytych baterii, które zostaną przekazane współorganizatorowi konkursu  – firmie PMS BARTNICKI.

źródło: czestochowa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj