1 / 2

Sześć polskich przedsięwzięć dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało docenionych na arenie międzynarodowej. Komisja Europejska przyznała w Brukseli prestiżową nagrodę projektowi EH-REK rekultywacji zbiorników “Arturówek” w Łodzi. Dodatkowo pięć innych polskich inicjatyw otrzymało wyróżnienie „Best”.

Ideą nagród przyznawanych corocznie przez Komisję Europejską jest promocja najlepszych projektów z programu LIFE i rozpowszechnianie ich rezultatów. Z grona zakończonych przedsięwzięć wybierane są najlepsze, które otrzymują wyróżnienie „Best LIFE Environment Projects”.

W obecnej edycji do grona finalistów zakwalifikowano 62 projekty. Komisja Europejska przyznała po trzy nagrody „Best of the best” w trzech obszarach: środowisko, przyroda oraz klimat, czyli dziewiątkę najlepszych z najlepszych. W gronie zwycięzców znalazł się polski EH-REK „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich”, przeprowadzony przez Uniwersytet Łódzki.

Zbiorniki Arturówek są ważnym miejscem rekreacji w Łodzi, a dla mieszkańców miasta i okolic także jednym z miejsc wypoczynku w czasie wakacji. Niezwykle istotne było więc utrzymanie wysokiego stanu jakości wód. W ramach projektu wykonano m.in. odmulenie zbiorników, przebudowę budowli piętrzącej przy ul. Krasnoludków oraz wykonano systemy gabionowe przechwytujące zanieczyszczenia.

Inwestycja była warta ponad 1,2 mln euro, a wkład miasta wyniósł prawie 1 mln zł. Projekt był realizowany przez pracowników Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Łódzką Spółką Infrastrukturalną oraz miastem. Łódzki MOSiR modernizował Arturówek w 2016 r. Wykonał wówczas wodny plac zabaw dla dzieci składający się z 17 atrakcji wodnych, a także wybudował stację uzdatniania wodny, zaplecze sanitarne, toalety i monitoring.

Wykonany został także tradycyjny plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych, siłownia plenerowa oraz ścieżki piesze i rowerowe. Wybudowano ponadto przyłącze wod-kan i elektryczne, ustawiono elementy małej architektury (ławki, tablicę, kosze na śmieci, kosze na psie odchody). Zamontowano oświetlenie solarne przy siłowni i placu zabaw.

Ponadto podczas Green Week pięć innych polskich przedsięwzięć zostało zauważonych i uhonorowanych przez Komisję Europejską wyróżnieniem „Best”. Ten tytuł trafił w ręce Instytutu na rzecz Ekorozwoju za projekt „Dobry Klimat dla Powiatów”, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach za projekt „Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego”; Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za projekt „EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych”; Biebrzańskiego Parku Narodowego za projekt „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I” oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za projekt „Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna pn. Poznaj swoją Naturę”. Wszystkie nagrodzone projekty z Polski były współfinansowane przez NFOŚiGW.

Czytaj więcej

Skomentuj