Uchwały rad gmin dotyczące opłat wynikających z nowelizacji ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach będą nadzorowane przez izby obrachunkowe.

Wojciech Balcerzak, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wystosował informację dla jednostek samorządu terytorialnego:

"Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niekrórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) dzialnością nadzorczą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zostają objęte uchwały rad gmin w sprawie:
1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (art. 6k ust. 1 pkt 1) a także w sprawie ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2)
2) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6 l);
3) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściceli nieruchomości (art. 6n)" – pisze w komunikacie Balcerzak.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj