Wprowadzenie w Polsce tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, w której wytwórcy np. opakowań biorą większy udział finansowy w krajowej gospodarce odpadami, jest przesądzone, choć dyskusja, jak system ten ma u nas wyglądać trwa już od kilku lat. Wszystko wskazuje jednak, że zbliża się ona do końca, zaś okazją do podsumowania i wyciagnięcia z niej wniosków będzie konferencja połączona z branżową debatą, którą redakcja „Przeglądu Komunalnego” organizuje 16 grudnia 2020 r. w formule on-line.

Udział w konferencji „ROP po polsku i system kaucyjny” zapowiedzieli w zasadzie wszyscy najważniejsi interesariusze rynku – od producentów, przez organizacje odzysku, po przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej.

Pojawią się więc przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Rady RIPOK, Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, Polskiej Federacji Producentów Żywności, Związku Pracodawców Polskie Szkło, Applia Polska, Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol, Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, Reloop Platform, Interseroh Polska, Browarów Polskich, Deloitte oraz Tomra Systems.

W programie m.in.: omówienie europejskich doświadczeń we wdrażaniu i funkcjonowaniu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, propozycje polskiego resortu klimatu i środowiska w sprawie ROP, a także prezentacja stanowisk: branży gospodarki odpadami, recyklingowej, producentów opakowań, przemysłu spożywczego oraz samorządu terytorialnego. Ponadto mowa będzie o roli ekoprojektowania w gospodarce obiegu zamkniętego, o tym, jak wdrażano w różnych europejskich krajach systemy kaucyjno-depozytowe dla opakowań oraz czy system taki ma szansę na wprowadzenie w Polsce, a jeśli tak, to kto miałby za to zapłacić.

Podczas on-linowej konferencji redakcja „Przeglądu Komunalnego” przeprowadzi również dwa panele dyskusyjne z najważniejszymi interesariuszami rynku. Pierwszy z nich poświęcony będzie najlepszemu do wdrożenia w Polsce modelowi ROP, drugi natomiast dotyczyć będzie możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego bądź depozytowego dla opakowań.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy jedynie rejestracja na stronie wydarzenia – TUTAJ. Tam też znaleźć można szczegółowy program.

Czytaj więcej

Skomentuj