Powodzie spowodowane przez podnoszący się poziom mórz i oceanów będą powodowały na całym świecie straty w wysokości nawet 14 bilionów dolarów rocznie, jeśli nie uda się zatrzymać globalnego ocieplenia poniżej 2°C – wynika z nowego badania brytyjskich naukowców opublikowanego przez ”Environmental Research Letters”.

Zespół badaczy z brytyjskiego Narodowego Centrum Oceanograficznego (NOC) analizował tempo i konsekwencje globalnego i regionalnego wzrostu poziomu mórz dla trzech scenariuszy klimatycznych, w których wzrost światowych temperatur zahamowano na poziomie 1,5°C, 2°C oraz w ogóle go nie powstrzymywano.

Naukowcy obliczyli, że globalne ocieplenie o 1,5°C. będzie skutkowało wzrostem poziomu mórz o 0,52 m, zaś ocieplenie o 2 °C – wzrostem o 0,86 metra. W najgorszym scenariuszu nieograniczane ocieplenie klimatu spowodowałoby podniesienie poziomu mórz o aż 1,8 m.

Następnie naukowcy oceniali, jaki wpływ będzie miał taki wzrost poziomu mórz zarówno w skali globalnej, jak i dla poszczególnych państw. Posłużyli się przy tym danymi Banku Światowego dzielącego kraje na te o wysokich dochodach, wyższych średnich, niższych średnich oraz niskich dochodach.

Odkryli, że całkowite straty spowodowane wzrostem poziomu mórz mogą przed rokiem 2100 sięgnąć nawet 14 bilionów dolarów rocznie, jeśli morza podniosą się o 0,86 m – czyli dla ocieplenia na poziomie 2°C.

Ta kwota może być jednak jeszcze wyższa. Badacze szacują, że może wynieść nawet 27 bilionów dolarów rocznie, jeśli poziom mórz zwiększyłby się o 1,8 m. – To równałoby się 2,8 proc. globalnego PKB w 2100 r. – mówi główna autorka badania, dr Swietłana Jevrejeva z NOC.

Z badania wynika, że z największym wzrostem kosztów powodziowych muszą liczyć się kraje o wyższych średnich dochodach, takie jak Chiny. Kraje o wysokich dochodach ucierpią najmniej dzięki istniejącej już w nich, rozbudowanej infrastrukturze przeciwpowodziowej. Badacze uważają też, że wzrosty poziomu morza będą najbardziej ekstremalne w regionach tropikalnych.

– Niewielkie narody wyspiarskie, żyjące niewiele nad poziomem morza, jak na Malediwach, będą najbardziej zagrożone, a presja na ich zasoby naturalne i środowiskowe stanie się jeszcze większa – potwierdza Jevrejeva.

Przypomina, że ponad 600 mln ludzi na całym świecie mieszka na terenach nadbrzeżnych, leżących poniżej 10 metrów nad poziomem morza.

– W ocieplającym się klimacie globalny poziom mórz będzie się podnosił wskutek topniejących lodowców i pokrywy lodowej oraz wskutek rozszerzalności cieplnej wód oceanów. Wzrost poziomu morza jest więc jednym z najbardziej niszczycielskich efektów ocieplającego się klimatu – podkreśla Jevrejeva.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj