Wartą ponad 20 mln zł umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej w dzielnicy Rudy Śląskiej – Halembie zamówił lokalny samorząd. To część projektu „Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 31 mln zł unijnego dofinansowania.

Jak wynika z poniedziałkowej informacji rudzkiego magistratu, prace obejmą kanalizację deszczową w rejonie ulic: Solidarności, Miodowej, Racławickiej, Kosynierów, Zamenhofa, Olszynowej oraz Międzyblokowej.

„Dotychczasowa infrastruktura w tym rejonie jest już tak wyeksploatowana, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla jej sprawnego funkcjonowania, ale także dla stanu przebiegających nad nią dróg. Mówimy o terenie osiedla z zabudową wielorodzinną, więc ta inwestycja jest istotna dla dużej liczby mieszkańców” – powiedziała cytowana w informacji miasta jego prezydent Grażyna Dziedzic.

Separatory z osadnikami oczyszczą ścieki deszczowe

Wody odprowadzane z tego terenu do rzeki Kłodnicy to ścieki deszczowe z dróg, chodników, parkingów, dachów i terenów zielonych. Są zanieczyszczone: piaskiem, żwirem, kamieniami, liśćmi, śmieciami z ulic i resztkami paliw. Dlatego przed wylotami do Kłodnicy powstaną separatory z osadnikami. Same wyloty kanalizacji do Kłodnicy będą miały większą niż obecnie średnicę i skorygowane nachylenie.

Przekazanie placu budowy planowane jest w połowie maja br. Inwestycja jest podzielona na dwa zadania. Pierwsze dotyczy zlewni Miodowa – ma się zakończyć w czasie 14 miesięcy, nie licząc okresu zimowego. Drugie obejmuje obręb zlewni Międzyblokowa – do ukończenia w ciągu 7 miesięcy.

Łączna długość objętej inwestycją sieci wyniesie ponad 4,1 km. Do tego dochodzi około 180 studni i 120 wpustów deszczowych. Ta skala prac będzie wiązała się z utrudnieniami dla kierowców. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej odtworzona zostanie nawierzchnia dróg, chodników i parkingów.

“Chrońmy Krople Deszczu”

Łączny koszt obu zadań to ponad 20,5 mln zł. Inwestycja w Halembie to część większego projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”, na który miasto pozyskało ponad 31 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W marcu 2019 r. rudzki samorząd informował o uzyskaniu unijnego dofinansowania na podstawie dwóch wniosków, nazwanych wtedy roboczo „Chronimy krople deszczu”. Wnioski te objęły kilkanaście różnych inwestycji. Część z nich już wówczas zrealizowano, m.in. w rejonie ulic Mazurskiej, Cichej, Grochowskiej, Zjednoczenia czy Porannej.

W 2019 r. realizowana była – zakończona obecnie – duża inwestycja, wpisująca się w plany ochrony wód opadowych i ujęta w jednym z dofinansowanych projektów. Była to przebudowa ul. Piastowskiej w dzielnicy Ruda, gdzie oprócz budowy kanalizacji deszczowej powstały dwa duże zbiorniki retencyjne.

Trzy lata temu sygnalizowano, że pozostałe dofinansowane zadania zostaną wykonane w perspektywie pięciu kolejnych lat: przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Solidarności, Zamenhofa oraz Międzyblokowej. Jako największe z tych inwestycji anonsowano przebudowę kanalizacji deszczowej w Nowym Bytomiu oraz w rejonie tzw. Starej Bykowiny.

Łączny koszt obu rudzkich projektów oszacowano na 63,6 mln zł. Dofinansowanie pochodzi z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z puli na systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Pieniądze te rozdziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej obecnie eksploatuje 6 pompowni wody, 50 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalnie ścieków: Halemba-Centrum, Barbara i Orzegów. Rudzkie PWiK dostarcza wodę siecią o długości 452,8 km i odbiera ścieki siecią kanalizacyjną o długości 341,1 km, z czego 136 km to kanalizacja deszczowa.

Czytaj więcej

Skomentuj