Startuje kolejna kampania edukacyjna pod nazwą „Zieleń w Krakowie”. Jej celem jest zapoznanie mieszkańców z prawidłową pielęgnacją drzew i racjonalnym ich sadzeniem, szczególnie na gruntach prywatnych.

Po zakończonej sukcesem krakowskiej kampanii „Drzewo za drzewo”, która miała na celu edukowanie i informowanie krakowian o konieczności sadzenia młodych drzew w miejsce tych, które są likwidowane, magistrat uruchamia kolejną akcję. Tym razem Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa organizuje społeczno-edukacyjny projekt  „Zieleń w Krakowie”.

– Chcemy przekazać mieszkańcom podstawową, fachową wiedzę na temat sadzenia i pielęgnowania zieleni na terenie miasta i w jego okolicach oraz zachęcić do racjonalnego sadzenia drzew. W ramach kampanii nie zabraknie merytorycznych materiałów, przygotowanych we współpracy ze znanymi i cenionymi dendrologami, ekologami i botanikami. Przewidujemy wydanie poradnika „Zieleń w Krakowie”, który będzie kwintesencją elementarnych podstaw pielęgnacji drzew, do wykorzystania przez wszystkich amatorów zieleni – powiedział Maciej Różycki z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Z doświadczeń pracowników UMK wynika, że liczba drzew, które są usuwane z powodów złego stanu fitosanitarnego lub negatywnego oddziaływania na sąsiadujące obiekty mogłaby zostać w zauważalny sposób zmniejszona, gdyby właściciele w odpowiednim czasie podjęli próby właściwej ich pielęgnacji. Istotne jest również, aby wybierając miejsce do nasadzenia, kierować się długoterminową oceną oddziaływania otoczenia w czasie, gdy drzewo osiąga dorosłe rozmiary.

Urzędnicy wskazują, że świadomość mieszkańców jakie zabiegi zieleniarskie można wykonywać wciąż jest niewielka, podczas gdy rynek usług pielęgnacyjnych systematycznie się rozwija. Podobnie jest z wyborem odpowiednich miejsc do nasadzeń. Tymczasem właściwy dobór gatunków oraz lokalizacji pozwala na ograniczenie w przyszłości wycinek, np. drzew o zbyt kruchym drewnie, których gałęzie przy większych podmuchach wiatru powodują uszkodzenia zaparkowanych pod nimi samochodów. Jednocześnie dobór gatunków odpowiednich do warunków wilgotnościowych danego miejsca ogranicza problemy związane z przesuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem gruntu, co finalnie prowadzi do obumierania drzew.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj