Lasy Państwowe oraz Komitet Ochrony Orłów rozpoczynają czteroletni projekt ochrony rybołowa na wybranych obszarach Natura 2000. Populacja tego drapieżnego ptaka w Polsce szacowana jest na 27 par.

Rybołów (Pandion haliaetus) jest jednym z najrzadszych gatunków ptaków szponiastych w Polsce. Populacja w naszym kraju szacowana jest obecnie na 27 par. W Niemczech występuje już około 650 par, a po drugiej stronie Bałtyku jest ich ponad 4000 par – poinformowano w komunikacie Lasów Państwowych.

W ramach projektu przyrodnicy chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce rybołowów jest tak mało. – Konieczne będą działania kompleksowe, polegające na analizie wszystkich zagadnień dotyczących jego życia. Nie wystarczy zapewnienie bezpieczeństwa stanowiskom lęgowym, poprawienie bazy żerowej, ograniczenie zagrożenia czy wyedukowanie społeczeństwa, aby aktywnie chroniło cenny gatunek – poinformowano w komunikacie. Działania w ramach programu koordynowane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych (DGLP).

Projekt rozpocznie szczegółowa inwentaryzacja populacji rybołowa. Obecnie jest znanych ok. 30 stanowisk lęgowych rybołowów, ale wiadomo też o miejscach, gdzie ptaki pojawiają się i nie przystępują do lęgów. Wszystkie takie miejsca trzeba będzie spisać i przeanalizować.

W ramach projektu kontynuowany będzie rozpoczęty przez Komitet Ochrony Orłów montaż platform na drzewach w pobliżu miejsc występowania rybołowów.

Bardziej innowacyjnym, ale też i bardziej wymagającym działaniem, będzie montaż platform na słupach wysokiego napięcia. Doświadczenia z Niemiec pokazują, że rybołowy lubią takie stanowiska i są tam bezpieczne. Obecnie ok. jednej trzeciej populacji rybołowów w Niemczech (ok. 250 par) gniazduje na słupach wysokiego napięcia.

Montaż platform wymaga odpowiedniego sprzętu, doświadczonych monterów, a przede wszystkim wyłączenia napięcia w liniach o znaczeniu strategicznym dla kraju. Pewne doświadczenia ma w tym zakresie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Gorzowa Wielkopolskiego, która wspólnie z nadleśnictwami z terenu RDLP w Zielonej Górze i Szczecinie montuje platformy na słupach.

Działania DGLP podejmowane będą na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. W ramach projektu będzie zamontowanych kilkadziesiąt platform.

Rybołowy żywią się wyłącznie rybami. W ramach projektu rozwinięta ma być współpraca z właścicielami stawów rybnych oraz z dzierżawcami jezior, gdzie mogą żywić się rybołowy. Leśnicy będą też współpracować z ichtiologami i samorządowcami. Poza tym, będą prowadzone badania m.in. stanu zarybienia jezior.

Jak napisano w komunikacie, ważną kwestią jest przeanalizowanie tak wielu aspektów życia rybołowów, jak tylko będzie to możliwe. Ten ornitologiczny „big brother” zapewnią montowane przy gniazdach kamery i fotopułapki. Dzięki nim będzie można lepiej poznać zwyczaje rybołowów, m.in. ich ulubione gatunki ryb czy zauważyć różnice w zachowaniach ptaków gniazdujących na platformach, na słupach i na drzewach.

DGLP chce też zorganizować warsztaty i spotkania, w ramach których mają być wypracowane wspólne rozwiązania dotyczące ochrony rybołowów.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Skomentuj