W tegorocznym Zielonym Budżecie Lublina znalazło się aż 26 projektów, których realizacja kosztować będzie miasto ponad 1,7 mln zł. To m.in. nowe skwery w kilku dzielnicach, nasadzenia w Śródmieściu, pielęgnacja drzew w pasach drogowych czy ciekawe koncepcje projektowe na nowe zieleńce.

Do tegorocznej edycji lubelskiego Zielonego Budżetu wpłynęły 99 wnioski na łączną kwotę ponad 23 mln zł, a ocenę formalną przeszło 87 wniosków. Propozycje dotyczyły zarówno realizacji dużych projektów inwestycyjnych, jak i niewielkich przedsięwzięć: nasadzeń w pasach drogowych, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów dla pszczół i dzikich zapylaczy, parkletów, rewitalizacji nieużytków, uporządkowania terenów, ochrony zieleni przed parkującymi samochodami, ustawienia mebli miejskich czy działań edukacyjnych dotyczące szeroko pojętej zieleni i jej ochrony.

– Patrząc na zgłoszone projekty co roku podziwiam kreatywność naszych mieszkańców. Dziękuję za zaangażowanie pomysłodawcom, cieszę się, że wszystkim nam zależy na tym, aby Lublin był zielonym miastem, przyciągał oryginalnością i różnorodną roślinnością. Dzięki naszemu wsparciu merytorycznemu powstały spójne, całościowe projekty, które poprawią estetykę Lublina i będą na co dzień służyć mieszkańcom –powiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zróżnicowanie wniosków było bardzo duże, mieszkańcy przedstawiali zarówno gotowe koncepcje, jak i same pomysły. Wnioskodawcami były dzielnicowe rady oraz indywidualni mieszkańcy.

– W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu sporo wniosków dotyczyło działań zmierzających do poprawy warunków życia drzew w Śródmieściu i na Starym Mieście oraz poprawy estetyki enklaw zieleni np. rewitalizacji Zaułka Hartwigów czy skweru bł. Zawistowskiego. Zwrócono również uwagę na wąwozy, jako miejsca ważne dla lokalnej społeczności np. wąwóz przy ul. Radzyńskiej czy przy skrzyżowaniu ul. Zana z Nadbystrzycką. Wybór wniosków nie był więc łatwy – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni w Lublinie.

Wzorem poprzednich edycji Zielonego Budżetu wybrano projekty w pięciu różnych kategoriach: dokumentacji projektowej, skwerów, nasadzeń przyulicznych, ochrony zieleni istniejącej oraz pozostałych. W wyniku spotkań, podczas których szczegółowo omawiano zgłoszone propozycje pod względem udziału zieleni, kontekstu otoczenia, innowacyjności oraz funkcjonalności zaproponowanych koncepcji, ostatecznie zdecydowano, że zrealizowanych zostanie 26 wniosków. Łączny koszt ich realizacji wyniesie 1,7 mln zł. Pozostała w budżecie kwota przeznaczona będzie na pielęgnację realizacji wykonanych w 2018 r.

Pełna lista inwestycji zakwalifikowanych do Zielonego Budżetu Lublina 2019 znajduje się tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj