Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do samorządów trafią dziesiątki miliardów złotych na inwestycje. Bezzwrotne dofinansowania w pierwszej kolejności mają zostać przeznaczone na gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną, gospodarkę odpadami, a także żłobki i przedszkola. Pierwszeństwo będą miały samorządy o najniższych dochodach na mieszkańca.

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów mają trafić „dziesiątki miliardów złotych na ważne inwestycje w całej Polsce” – zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Ma to być odpowiedź na bezrobocie i brak strategicznych inwestycji wynikających – jak napisano w komunikacie – z wpuszczenia kapitału zagranicznego do naszego kraju.

Program Inwestycji Strategicznych ma funkcjonować w ramach Polskiego Ładu. Mają to być bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa i obejmować zadania z 35 obszarów gospodarki.

W pierwszym naborze priorytetami mają być m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła (na zeroemisyjne), gospodarkę odpadami oraz inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Z badań, na które powołuje się KPRM, wynika, że aż 1/3 samorządów planowała ograniczyć inwestycje w swoim regionie.

Samorządy oczekują rekompensat za Polski Ład

Dwie pierwsze edycje programu mają odbyć się w formie pilotażu. „Pierwszy z nich zostanie uruchomiony już w czerwcu. Pilotaże pozwolą na weryfikację priorytetów inwestycji oraz określenie częstotliwości naborów” – zapowiada KPRM, dodając, że wnioski będą mogły składać wszystkie samorządy. Priorytetowo będą traktowane samorządy o najniższych dochodach mieszkańców.

„Główne dwa kryteria oceny wniosków będą dotyczyć rodzaju inwestycji oraz wysokości deklarowanych w zeznaniach PIT dochodów mieszkańców JST, na terenie której realizowana ma być inwestycja” – czytamy w komunikacie KPRM. „Wnioski będą przyjmowane przez BGK. Po ich formalnej weryfikacji zostaną przekazane do Komisji przy Kancelarii Premiera”.

Czytaj więcej

Skomentuj