11 mln zł otrzyma gmina Końskie na rewitalizację trzech zdegradowanych zbiorników retencyjnych, będących dziś popularnymi, lecz niebezpiecznymi miejscami rekreacyjnymi.

Pieniądze dla gminy Końskie (Świętokrzyskie) pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 11 mln zł to 85% kwoty potrzebnej na realizację projektu.

W rezultacie zrekultywowany ma być obszar 7,33 ha, na którym zlokalizowane są stawy: Browary I, Browary II oraz Stary Młyn. Akweny te to popularne miejsce rekreacyjne, a ich brzegi i dno w znacznej mierze mają charakter naturalny. Na razie jednak stanowią one „dzikie” i niebezpieczne kąpieliska. Część brzegów jest niezagospodarowana i silnie porośnięta roślinnością, natomiast same zbiorniki zostały zanieczyszczone substancjami z grupy „metale i metaloidy” oraz grupy „wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne”.

Rekultywacja i planowe uporządkowanie pozwoli na odzyskanie w pełni bezpiecznych walorów wypoczynkowych, a nawet sportowych tych terenów. Zaznaczył to burmistrz Końskich, Krzysztof Obratański, podczas podpisania umowy o dofinansowanie w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie. Wspomniał on też o konieczności oczyszczenia zbiorników ze związków szkodliwych dla życia biologicznego, szczególnie w osadach dennych.

– Chcemy zrobić coś korzystnego dla mieszkańców miasta. Nie tylko przywrócić funkcjonalność samemu zbiornikowi, ale jego otoczenie uczynić przyjaznym i pięknym, żeby można tam było znaleźć miejsce na spacer czy spotkanie – powiedział K. Obratański, zwracając uwagę na wymiar społeczny przedsięwzięcia.

Z kolei Roman Wójcik, wiceprezes NFOŚiGW, podkreślił, że Fundusz chętnie wspiera finansowo prospołeczne projekty, których realizacja, poprawiając stan środowiska, jednocześnie korzystnie wpływa na jakość życia mieszkańców. Przekazanie unijnych pieniędzy dla gminy Końskie na rekultywację zdegradowanych zbiorników retencyjnych to właśnie przykład jednoczesnego działania proekologicznego i prospołecznego.

Czytaj więcej

Skomentuj