W Warszawie rozbudowana zostanie infrastruktura dostosowana do zeroemisyjnych środków transportu. Rada Warszawy przyjęła uchwałę dotyczącą budowy w mieście ponad 800 ogólnodostępnych punktów ładowania.

Jednym z najważniejszych zadań Warszawy jest rozwój transportu publicznego, który nie emituje zanieczyszczeń – tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, autobusów elektrycznych, rowerów publicznych.

Kolejnym ważnym krokiem jest promowanie elektromobilności indywidualnej, czyli głównie samochodów elektrycznych i hybrydowych. Przyjazne środowisku napędy alternatywne są jednym z elementów działań przybliżających nas do poprawy jakości powietrza. Dlatego wkrótce w Warszawie powstaną nowe stacje ładowania takich pojazdów.

Podczas grudniowej sesji Rada m.st. Warszawy przyjęła „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na obszarze m.st. Warszawy”. Przewiduje on zainstalowanie w 408 ogólnodostępnych stacjach na terenie wszystkich dzielnic 816 punktów ładowania i stanowi realizację przepisów „Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.

Każda planowana stacja to wolnostojący słupek (o wymiarach: do 170 cm wysokości, 45 cm szerokości i 50 cm głębokości) z dwoma punktami ładowania (konieczne jest wyznaczenie przy nim dwóch stanowisk postojowych). Moc pojedynczego punktu (co najmniej 22 kW) pozwoli na ładowanie pojazdu w czasie 1-3 godzin.

Lokalizacje wszystkich stacji uzgadniane były z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w kwietniu i maju.

Przedstawiciele władz miasta zapewniają, że przeanalizowano wszystkie głosy i w zdecydowanej większości przypadków uwzględniliśmy sugestie mieszkańców. W rezultacie do planu dodano 30 stacji (usunięto pięć).

Za budowę odpowiadać będzie dwóch operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, którzy funkcjonują na terenie Warszawy: PGE Dystrybucja SA o/Warszawa – w dzielnicy Wesoła oraz innogy Stoen Operator sp. z o.o. w pozostałych 17 dzielnicach.

Informacje na temat dokładnej lokalizacji planowanych stacji ładowania i terminarz ich budowy można znaleźć w Uchwałe Rady m.st. Warszawy nr XLI/1264/2020.

Czytaj więcej

Skomentuj