Aż 30 proc. powierzchni miast stanowią nieruchomości samorządowe, które mogłyby być efektywniej wykorzystywane. Obecnie gminy jedynie administrują swoim majątkiem. Poprawę efektywności w gospodarowaniu mieniem ma umożliwić proponowana zmiana przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.


Co się zmieni w przepisach? Jak gminy mogą i będą mogły aktywnie zarządzać mieniem? O tym będzie mowa podczas konferencji „Gospodarowanie mieniem”, która odbędzie się 17 września w Poznaniu w biurowcu Delta.

ZAREJESTRUJ SIĘ


Jak informuje Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, pokrycie Polski planami zagospodarowania przestrzennego jest zbyt niskie, a główną barierą są koszty leżące po stronie gminy, zwłaszcza z tytułu odszkodowań i konieczności urządzenia niezbędnej infrastruktury.

Gminy masowo wydają warunki zabudowy i przegrywają w sądach, jeśli próbują odmawiać ich wydania. A to powoduje ogromne, szacowane w miliardach złotych, koszty rozlewania się zabudowy. Pomóc z tym problemem ma nowa ustawa o planowaniu przestrzennym.

Ustawa o planowaniu przestrzennym ułatwi zadanie?

– Często mówi się o prywatyzacji zysków i uspołecznianiu kosztów właśnie w odniesieniu do niekontrolowanego rozpraszania zabudowy. Dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje nową ustawę o planowaniu przestrzennym, która da samorządom nowe, efektywne narzędzia określania terenów przeznaczonych pod zabudowę i możliwość skoordynowania zabudowy z planowaniem rozwoju gminy – mówi Artur Soboń.

– Tam, gdzie zabudowa będzie uzupełniana i nie będzie ekonomicznego uzasadnienia dla planu, trzeba będzie budować zgodnie ze standardami urbanistycznymi – dodaje.

Założenia reformy zostaną przybliżone uczestnikom konferencji „Gospodarowanie mieniem” 17 września w Poznaniu. Będą oni mieli okazję zapoznać się też z projektowanymi zmianami prawnymi czy nowinkami technologicznymi wspierającymi JST w gospodarce nieruchomościami. Poruszonych zostanie także wiele szczegółowych zagadnień, m.in. omówione zostaną specjalne narzędzia wspierające rewitalizację.

Gospodarowanie mieniem to sztuka

Nieprawidłowe gospodarowanie majątkiem może przyczynić się do poniesienia nieuzasadnionych kosztów, ale także obniżyć jakość świadczonych usług, spowodować straty majątkowe, a nawet doprowadzić do upadłości jednostki samorządu terytorialnego. Tymczasem plany zagospodarowania przestrzennego obejmują zaledwie 16 proc. powierzchni Polski.

– Pokrycie planami jest zbyt niskie, ale główną barierą są koszty leżące po stronie gminy, zwłaszcza z tytułu odszkodowań i konieczności urządzenia niezbędnej infrastruktury. Dlatego gminy masowo wydają warunki zabudowy i przegrywają w sądach, jeśli próbują odmawiać ich wydania. A to powoduje ogromne, szacowane w miliardach złotych, koszty rozlewania się zabudowy – informuje wiceminister Soboń.

Ministerstwo szykuje w związku z tym dwie poważne zmiany w prawie: nowelizację prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu przestrzennym. Prawo budowlane powinno się zmienić jeszcze w tej kadencji i obowiązywać od początku przyszłego roku. Ustawa o planowaniu przestrzennym będzie gotowa do oceny w tym roku, ale jej przyjęcie ze względu na kalendarz prac będzie możliwe już raczej w nowej kadencji – przewiduje Artur Soboń.

Gosp. mieniem 750 x300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj