Promocję rozwiązań wdrażanych przez samorządy w walce z kryzysem wodnym, a także zachęcanie mieszkańców do świadomego, oszczędnego wykorzystywania wody w codziennym życiu – zakłada akcja „Złap wodę! I podaj dalej”, rozpoczęta przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

ŚZGiP zrzesza 140 jednostek samorządu z woj. śląskiego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu. Na początku lipca br. Związek m.in. opublikował kierowany do władz wszystkich szczebli, parlamentarzystów oraz Wód Polskich apel ws. przeciwdziałania skutkom suszy i zmian klimatycznych.

Rozpoczął też akcję „Złap wodę! I podaj dalej” wychodząc z założenia, że wyjście z kryzysu wodnego, będącego jednym z rezultatów zmian klimatu, wymaga działań na wielu poziomach władzy. – Istotnym ogniwem tych działań są samorządy lokalne, rozumiane zarówno jako samorządowcy, urzędnicy czy radni, jak i sami mieszkańcy – zaznaczył dyrektor biura związku Witold Magryś. – Dlatego rozpoczęliśmy akcję, w ramach której chcemy promować rozwiązania, które wdrażają gminy i powiaty w walce z kryzysem wodnym. Chcemy też – za pośrednictwem samorządów – zachęcać wspólnoty lokalne do bardziej świadomego, a więc oszczędnego wykorzystywania wody w codziennym życiu – wyjaśnił Magryś.

Zgodnie z założeniami akcji punktem wyjścia do działań może baza dobrych praktyk samorządów woj. śląskiego, opartych o odpowiedzialne zarządzanie wodą w skali lokalnej i regionalnej. Baza powstała w oparciu o dane z 64 gmin regionu i jest dostępna na stronie Związku w specjalnej zakładce.

Są to działania: przyrodnicze (związane z zarządzaną przez samorządy zielenią, np. ograniczenie częstotliwości koszenia trawników czy zakładanie łąk kwietnych), inwestycyjne (np. modernizacja urządzeń melioracyjnych, małych zbiorników retencyjnych) czy legislacyjne (np. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wytycznych do zamówień publicznych).

Baza gromadzi też: instrumenty finansowe (np. programy dotacyjne dla mieszkańców, wspierające retencjonowanie wód opadowych na ich posesjach), przykłady optymalizacji zużycia wody (np. wykorzystanie uzdatnionej wody basenowej do podlewania terenów zielonych) czy działania edukacyjne i informacyjne, o stosunkowo niewielkim koszcie wdrożenia.

Również sam ŚZGiP przygotował w ramach akcji materiały informacyjno-graficzne, z których mogą korzystać samorządy. Przedstawiają one najważniejsze informacje dotyczące kryzysu wodnego w Polsce i zawierają zestaw kilkunastu rozwiązań, które mieszkańcy mogą wdrażać, chcąc odpowiedzialnie gospodarować wodą na co dzień.

– Jednym z naszych przewodnich haseł w tym zakresie jest: mniej znaczy lepiej. Co oznacza, że w wielu prozaicznych sytuacjach, jak np. poranna toaleta, możemy ograniczyć ilość zużywanej wody – wskazał Magryś.

O zagospodarowaniu deszczówki będą mówili eksperci uczestniczący konferencji pt.
“Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”

W ramach akcji Związek przypomina też, w ślad za opiniami ekspertów, że intensywne deszcze i burze nie spowodują, że problem suszy znika. Podczas takich opadów wysuszona gleba nie jest w stanie wchłonąć znacznej ilości wody. Ponadto wiele terenów miejskich jest uszczelnionych, czy wręcz „zabetonowanych”, co przyczynia się do gwałtownego spływu wód opadowych do kanalizacji i sprzyja podtopieniom.

– Dziś mamy trzy główne problemy związane z gospodarką wodną w Polsce, czyli brak wody, jej niszczący nadmiar oraz jej zanieczyszczenie. To diagnoza ekspertów skupionych w grupie doradczej, która została powołana przez prezesa Polskiej Akademii Nauk – przypomniał szef komisji ekologii ŚZGiP Mariusz Dyka ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Związek zwraca uwagę, odwołując się do danych Wód Polskich, że retencja w Polsce utrzymuje się na poziomie 6,5 proc. średniego odpływu rocznego. Poziom ten powinien dwukrotnie wyższy, aby zgromadzone zasoby wodne zaspokoiły potrzeby ludzi, środowiska i gospodarki.

ŚZGiP chce zachęcać do podjęcia podobnej aktywności, dotyczącej wody, samorządy z innych części Polski, poprzez Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. – Kryzys wodny to nasze wspólne wyzwanie. Im częściej będziemy o tym mówić, tym bardziej wzajemnie będziemy się mobilizować do konkretnych działań – podsumował przewodniczący Związku prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Czytaj więcej

Skomentuj