1 / 14

Mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zmiany systemowe gospodarki odpadami i wyzwania w obliczu zbiórki bioodpadów. To kluczowe zagadnienia poruszane pierwszego dnia konferencji Abrys „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” w Łodzi.

Rozpoczęła się dziewiąta konferencja „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów” w Łodzi.

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Pierwsze dyskusje zdominował temat odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu mapy drogowej GOZ – do aktywnego udziału w nich zachęcał Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (niedawne Ministerstwo Rozwoju).

– Przedstawiona w projekcie mapa drogowa jest zapowiedzią planowanych działań, a nie szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi poszczególnych elementów GOZ-u – mówił Łukasz Sosnowski.

– Naszymi celami jest m.in. zwiększenie innowacyjności przedsiębiorców, a także i efektywności surowcowej. Rozmawiając o gospodarce odpadami, trzeba pamiętać, że nie zaczyna się ona na odpadach, a zapobieganiu ich powstawania. W GOZ-ie bierzemy pod uwagę cały cykl życia produktu, w tym m.in. kwestie energetyczne, działania zmniejszające emisyjność, a nie tylko odpady. Wszystko jest w fazie dyskusji i temu służą te konsultacje społeczne – dodał przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Chiny nie chcą naszych śmieci

Dyskusja na temat systemu selektywnej zbiórki odpadów w Polsce jest szczególnie ważna w czasie, gdy Chiny zamknęły granice dla europejskich odpadów. – Chiny nie chcą naszych śmieci. Europo, znajdź swoje rozwiązania! – komentował Maarten Labberton z European Aluminum.

Chiny w 2017 r. powiadomiły Światową Organizację Handlu (World Trade Organization) o zamiarze ograniczenia importu odpadów. Wśród rodzajów odpadów, których eksport został zakazany, są tworzywa sztuczne i makulatura. Ta decyzja odbiła się na gospodarce odpadami nie tylko w Europie, ale także w innych krajach.

Z szarą strefą trzeba walczyć systemowo

Przykłady nielegalnego zarządzania odpadami praktykowane w Polsce przytoczyła Anna Popławska z Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Prelegentka wskazywała m.in. na gospodarowanie odpadami komunalnymi wbrew przepisom dotyczącym odpadów kierowanych na składowiska oraz nielegalne porzucanie odpadów. Problemem jest także cały czas magazynowanie odpadów wbrew przepisom i bez odpowiednich pozwoleń. Pojawia się również nielegalny odzysk i recykling odpadów opakowań, w tym handel dokumentami.

Wzmożone kontrole GIOŚ pozwalają wykrywać nielegalne procedery, jednakże skala szarej strefy wymaga podejścia systemowego do gospodarki odpadami – przekonywała Popławska.

Podobnie, czyli całościowo, trzeba podejść do circular economy – mówił Krzysztof Kawczyński z Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Trzeba zbudować krajowy zintegrowany i efektywny system gospodarowania odpadami, by wyznaczane cele w GOZ były realne do zrealizowania – wyjaśniał Kawczyński.

W dalszej części konferencji poruszane będą wizje rozwoju GOZ w Polsce i Europie, a Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego opowie o najnowszych uzgodnieniach dotyczących dyrektyw okołoodpadowych. Poza tym, podczas jednej z sesji, poznamy odpowiedzi na pytanie, czy recykling może się opłacać.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj