Konsultacje społeczne Mapy drogowej gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w Polsce poprowadzi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Uwagi można zgłaszać do 23 lutego 2018 r.

Mapa drogowa GOZ była tworzona w 2017 r. przez resort rozwoju. Pracowały nad nią cztery grupy robocze. Do współpracy zaproszono m.in. przedsiębiorców, sektor nauki czy organizacje pozarządowe.

– Chcieliśmy poznać pierwsze wrażenia dotyczące projektu mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym (…) Nasi partnerzy, a było to ponad 200 osób, z którymi pracowaliśmy w grupach roboczych, potwierdzili nasze priorytety gospodarki o obiegu zamkniętym – mówił podczas Forum Recyklingu 2017 Łukasz Sosnowski z Ministerstwa Rozwoju.

Całą wypowiedź prezentujemy poniżej:

Po ostatniej rekonstrukcji rządu resort rozwoju został jednak zlikwidowany. Prace nad mapą drogową GOZ przeszły tym samym w ręce nowo utworzonego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, któremu przewodzi Jadwiga Emilewicz. To ono będzie dalej nadzorować ten projekt.

W projekcie Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym wydzielono 4 rozdziały. Rozdział pierwszy ma za zadanie zwrócić uwagę na istotną rolę przemysłu w polskiej gospodarce oraz nowe możliwości jego rozwoju. Rozdział drugi pokazuje jak duży potencjał istnieje na etapie konsumpcji w cyklu życia produktów. Rozdział obejmuje biogospodarkę, która szczególnie w polskich realiach wydaje się być szczególnie perspektywiczna. Rozdział czwarty wskazuje z kolei kierunki rozwoju przedsiębiorców zmierzające do „zamykania obiegu”.

Termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji publicznych mija 23 lutego.

Circular economy coraz bliżej? Polacy zaczynają zmieniać myślenie o gospodarce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj