W projekcie budżetu Krakowa na 2022 r. zaplanowano wydatki na zieleń na poziomie przeszło 107 mln zł. W sześć lat miasto wydało na zieleń 678 mln zł.

Ta liczba jeszcze może ulec zmianie po wprowadzeniu poprawek w czasie drugiego czytania projektu budżetu.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, w ostatnich latach “zielony budżet Krakowa” znacząco się zwiększył. Świadczą o tym liczby. W 2015 r. na zieleń miasto przeznaczyło 11 mln zł, w 2016 r. – 40,7 mln zł, w 2017 r. – 78,6 mln zł. W kolejnych latach finansowanie zielonych inwestycji i rewitalizacji przekroczyło 100 mln zł: w 2018 r. było to 107,8 mln zł, w 2019 r. – 131 mln zł, w 2020 r. – 139 mln zł, a plan wydatków na rok bieżący oscyluje w ok. 170,2 mln zł.

Pięć nowych parków

Bez tych środków finansowych nie udałoby się stworzyć pięciu nowych parków: Bagry, Stacja Wisła, Reduta, Czyżyny i Duchackiego oraz kilkudziesięciu parków kieszonkowych. Cały czas trwają prace związane z rewitalizacją parku Zakrzówek. Prace nad najpopularniejszym akwenem w Polsce, znajdującym się blisko centrum miasta, zakończą się w 2023 r.

Rewitalizacja i bieżące utrzymanie

Przeprowadzono również gruntowną rewitalizację wpisanych do rejestru zabytków parków – Krakowskiego i Jerzmanowskich, a przed nami kolejna, dotycząca parku Bednarskiego w Podgórzu.

Budżet to nie tylko inwestycje czy rewitalizacje, ale i bieżące utrzymanie – w tym m.in. koszenie, grabienie, nasadzenia i pielęgnacja.

Czytaj więcej

Skomentuj