Już wkrótce gminne składowisko odpadów w Krasnosielcu Leśnym (woj. mazowieckie) zostanie poddane licznym zabiegom mającym na celu jego rekultywację i przywrócenie walorów przyrodniczych.

Wartość inwestycji to ponad 490 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 294 tys. zł. 

Umowę na realizację projektu podpisali członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński.

Mieszkańcy gminy Krasnosielc zyskają nowe przyjazne środowisku tereny przyrodnicze. Będzie to możliwe dzięki unieszkodliwieniu wszystkich odpadów zebranych na składowisku od momentu jego otwarcia. Dzięki rekultywacji zostanie zlikwidowane jego negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz wyeliminowana będzie niekontrolowana emisja gazów do atmosfery.

Cała inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy, tzw. rekultywacja techniczna, obejmować będzie m.in. rozbiórkę znajdującego się na terenie składowiska budynku oraz wymianę zdewastowanego ogrodzenia. W ramach kolejnych prac zostanie uformowana oraz zagęszczona jego wierzchowina, a także uszczelniona czasza. Dodatkowo zabezpieczone zostaną uszczelnienia oraz odprowadzone gazy składowiskowe. Teren rekultywowanego składowiska zostanie przykryty warstwą ziemi urodzajnej.

Kolejny etap, tzw. rekultywacja biologiczna, ma na celu przekształcenie składowiska w przyjazne środowisku tereny zielone. W ramach tych działań stworzona zostanie warstwa glebotwórcza, która będzie odpowiednio zabezpieczona przed erozją wodną i wietrzną. Utworzona zostanie także strefa fitosanitacyjna dla wód spływowych. Ostatecznie na zrekultywowanym obszarze zostaną posadzone rośliny zadarniające oraz krzewy.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj