Gliwice i kilka innych śląskich miejscowości przystąpiły do stowarzyszenia ,,Pro Silesia” Biznes–Nauka–Samorząd.

Na Śląsku z inicjatywy władz województwa powstanie stowarzyszenie ,,Pro Silesia”  Biznes– Nauka–Samorząd. Do jego współtworzenia zaproszono – oprócz Gliwic – Bielsko-Białą, Częstochowę, Katowice, Rybnik i Sosnowiec, a także największe śląskie uczelnie (w tym Politechnikę Śląską) oraz instytucje związane z biznesem (m.in. Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, Regionalną Izbę Gospodarczą, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach czy Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach). Stowarzyszenie ma być bowiem formą współpracy jednostek samorządu terytorialnego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego.

Członkostwo w „Pro Silesii” może przynieść Gliwicom liczne korzyści m.in. poprzez promocję miasta za granicą – zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. – ,,Pro Silesia” będzie reprezentować, promować i wspierać interesy swoich członków w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw UE.

Stowarzyszenie zajmie się też działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa oraz podnoszenia jakości życia jego mieszkańców m.in. poprzez internacjonalizację regionu, czyli umiędzynarodowienie działalności jednostek samorządowych, przedsiębiorstw, uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz śląskich organizacji samorządu gospodarczego – przekonuje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Organizacja ta będzie też inicjować i koordynować wspólne przedsięwzięcia na rzecz województwa, promując je poprzez targi, seminaria, sympozja, konkursy, wyjazdy studyjne czy misje gospodarcze. Skoncentruje się też na zacieśnianiu współpracy na linii samorząd–nauka–biznes, co w zamierzeniu pozwoli wzmocnić rolę regionalnej gospodarki. Dzięki stowarzyszeniu także śląskie uczelnie, w tym Politechnika Śląska w Gliwicach, będą mogły liczyć na promocję jako placówki atrakcyjne pod względem poziomu i jakości kształcenia.

Zgodę na przystąpienie Gliwic do ,,Pro Silesii” wyrazili gliwiccy radni. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie opowiedziało się 14 osób, przeciwnych było 8 osób, a 3 wstrzymały się od głosowania. Z wnioskiem wystąpił prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Stowarzyszenie nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Przystąpienie do niego wiąże się z opłatą rocznej składki (dobrowolnie deklarowanej). Marszałek województwa śląskiego zadeklarował już 1,5 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj