Śląski urząd marszałkowski zaapelował , aby mieszkańcy nie kupowali mułów, flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową.

– Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie od ich nazw handlowych czy zastosowanych mieszanek, nie jest dopuszczony w województwie śląskim do użytkowania w piecach i kotłach – przypomina śląski urząd marszałkowski.

Zakaz ten obowiązuje od 1 września 2017 r. i wynika z tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez województwo.

Problem z realizacją uchwały antysmogowej polega jednak na tym, że na poziomie krajowym Ministerstwo Energii nie wprowadziło zakazu handlu mułami węglowymi.

W województwie śląskim występują przypadki nieuczciwych praktyk handlowych. Polegają one najczęściej na wprowadzaniu w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych, takich jak eko-muł, eko-flot oraz groszek z domieszkami mułu czy flotu, groszek czy brykiet z węgla brunatnego.

Na Śląsku zaczyna obowiązywać uchwała antysmogowa

Przed wejściem w życie uchwały antysmogowej paliwa te były ogólnodostępne i stosowane w wielu gospodarstwach domowych, a spora grupa mieszkańców województwa posiada jeszcze zapasy tego materiału. Województwo Śląskie podało do publicznej wiadomości listę podmiotów, którym można przekazać paliwa w celu ich dalszego zagospodarowania.

Za nieprzestrzeganie postanowień uchwały antysmogowej dla Śląska grozi grzywna od 20  do 5000 zł.

Źródło: Kurier PAP

Czytaj więcej

Skomentuj