Złą i bardzo złą jakość powietrza odnotowują od niedzieli stacje pomiarowe jakości powietrza w wielu punktach woj. śląskiego. W części regionu w poniedziałek może zostać osiągnięty poziom alarmowy – w powiatach: raciborskim, cieszyńskim i żywieckim.

Poziom alarmowy stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w niedzielę został przekroczony na stacji komunikacyjnej w Częstochowie.

Jak wynika z danych Państwowego Monitoringu Środowiska, udostępnianych na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w niedzielę średniodobowe wskazania stacji pomiarowej komunikacyjnej w Częstochowie osiągnęły 165 mikrogramów na metr sześcienny powietrza – przy poziomie alarmowania określonym średniodobowo na 150 mikrogramów.

Druga stacja pomiarowa w Częstochowie – z wynikiem 122 mikrogramów – przekroczyła poziom informowania, określony średniodobowo na 100 mikrogramów. Poziom ten został też przekroczony w Cieszynie – 134 mikrogramy, w Raciborzu – 121 mikrogramów i w Żywcu – 119 mikrogramów.

Znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 nastąpił w niedzielę przede wszystkim w południowej i zachodniej części woj. śląskiego. Sytuacja w północnej części regionu stopniowo poprawiała się.

Stacja pomiarowa w Cieszynie pokazała w niedzielę o godz. 23 aż 286 mikrogramów. W Raciborzu wysoki poziom stężenia PM10 utrzymywał się w godz. 19-23 – w granicach 190 mikrogramów, sięgając o godz. 1 blisko 200 mikrogramów. Wskazania stacji w Rybniku, często pokazującej najwyższe w regionie wartości, ostatniej nocy zbliżyły się tylko do 100 mikrogramów.

Powiadomienie o ryzyku osiągnięcia poziomu alarmowego

Jak wynika z komunikatu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach, w poniedziałek (od godz. 9. do 24.) w woj. śląskim obowiązuje powiadomienie o ryzyku osiągnięcia poziomu alarmowego dot. pyłu PM10 dla obszaru obejmującego: powiaty cieszyński, raciborski i żywiecki. Mieszka tam blisko 440 tys. osób.

W tym obszarze, na podstawie wyników pomiarów na stacjach monitoringu i prognoz meteorologicznych, prognozowana jest bardzo zła jakość powietrza ze względu na pył zawieszony PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych. Jako przyczynę wskazano “warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego”.

Służby środowiskowe wydały też na poniedziałek i wtorek ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania.

W poniedziałek może on zostać osiągnięty w Bielsku-Białej i powiatach: bielskim, pszczyńskim oraz wodzisławskim (łącznie 600 tys. mieszkańców), a we wtorek w Bielsku-Białej i powiatach: bielskim, pszczyńskim, cieszyńskim, żywieckim oraz wodzisławskim (ponad 930 tys. mieszkańców).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. alarm smogowy wiąże się z przekroczeniem w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów).

Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów, czyli dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości, ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów. Limit dni w ciągu roku z przekroczoną normą jakości powietrza (średnio 50 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześc. w ciągu doby) wynosi zgodnie z przepisami 35.

PAP

 

Czytaj więcej

Skomentuj