Implementowanie do gospodarki najnowszych osiągnięć nauki to wyzwanie stojące przed światem naukowym. Śląskie Centrum Wody ma zająć się wdrożeniami m.in. dla sektora wodnego.

Śląskie Centrum Wody – międzywydziałowy zespół badawczy zaczął działać przy Uniwersytecie Śląskim. ŚCW ma stanowić pomost pomiędzy światem nauki a gospodarką w obszarach związanych z wodą i środowiskiem wodnym. Obszar naukowy dotyczący tematyki wody łączy zagadnienia z wielu dziedzin nauki, takich jak między innymi: potamologia, limnologia, hydrochemia, hydrobiologia, chemometria czy też biochemia.

Głównym zadaniem ŚCW będzie koordynacja działań naukowych, badawczo-rozwojowych, dydaktycznych i edukacyjnych związanych z szeroko pojętą wodą i gospodarką wodną, prowadzonych na różnych wydziałach uczelni. Centrum zajmie się też komercjalizacją wyników badań i wdrażaniem nowych technik i narzędzi.

– Koncentrujemy się głównie na gospodarce wodnej, wykorzystujemy nowoczesne techniki badawcze do zarządzania nią i jej modelowania. To jest niesamowicie ważne. My nie mówimy, że jest deficyt wody, my chcemy mu zapobiec – powiedział w rozmowie z PAP dyrektor Śląskiego Centrum Wody dr Andrzej Woźnica.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj