Włosko-francuskie konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Tiru będzie wykonawcą gdańskiej spalarni odpadów. Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzymał decyzję o odrzuceniu oferty drugiego wykonawcy, tym samym potwierdzając skuteczność wyboru dokonanego przez Zakład Utylizacyjny w Gdańsku.

– Walka oferentów o kontrakt na zaprojektowanie, budowę i eksploatację gdańskiej spalarni odpadów była zacięta i toczyła się do ostatniej instancji odwoławczej – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

– Ostatecznie uzyskaliśmy potwierdzenie decyzji, iż naszym partnerem w tym projekcie będzie konsorcjum włosko-francuskie. Obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Zakładamy, że nastąpi to jeszcze w tym roku – wyjaśnia Grzelak.

Wojna niemiecko-francusko-włoska

W postępowaniu na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację spalarni odpadów w Gdańsku zostały złożone dwie oferty: ITPOK Gdańsk reprezentującej niemiecką grupę EEW oraz francusko-włoskiego konsorcjum w składzie Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Tiru.

Pierwotnie komisja przetargowa wybrała ofertę ITPOK Gdańsk, jednak Astaldi odwołało się od tego wyboru. Zgodnie z decyzją Krajowej Izby Odwoławczej Zakład Utylizacyjny dokonał ponownego wyboru wykonawcy – tym razem oferty konsorcjum Astaldi – oraz odrzucił ofertę ITPOK Gdańsk.

ZOBACZ: Nie będzie dofinansowania dla spalarni i nowych zakładów MBP [WIDEO]

Na tę decyzję Izby niemiecki koncern złożył skargę do Sądu Okręgowego w Gdańsku, jednocześnie składając do KIO odwołanie od wyboru włoskiego konsorcjum. Skarga ITPOK Gdańsk została odrzucona, a odwołanie oddalone.

Reprezentujący niemiecką grupę EEW mają jeszcze formalne możliwości złożyć skargę na drugi wyrok KIO, niemniej nie stanowi to już przeszkody prawnej do podpisania umowy z francusko-włoskim konsorcjum.

Prace w toku

– Czekamy teraz na decyzję o dofinasowaniu projektu z funduszy europejskich, której spodziewamy się w najbliższym czasie. Nie siedzimy jednak z założonymi rękami. Zgodnie z prawem zamówień publicznych przechodzimy obecnie tzw. kontrolę uprzednią, wymaganą dla określonych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – wyjaśnia Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Zgodnie z założeniami, przyszły rok będzie poświęcony na zaprojektowanie spalarni, a budowa przewidziana jest na lata 2019 – 2020.

 

– Postępowanie przetargowe przygotowaliśmy w taki sposób, by otrzymać oferty od największych światowych graczy na rynku termicznego przekształcania odpadów, a tym samym zapewnić sobie nowoczesność i bezpieczeństwo. I ten cel został osiągnięty – mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Wykonawca z doświadczeniem

W skład konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia, Tiru wchodzą firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów. Astaldi jest jedną z największych firm budowalnych, mających na koncie takie realizacje jak zapory wodne, metro, drogi, lotniska.

W Polsce Astaldi odpowiadało m.in. za budowę uruchomionej niedawno spalarni odpadów w Bydgoszczy, a jesienią ubiegłego roku wspólnie z Termomeccanica Ecologia przejęły od Mostostalu Warszawa budowę spalarni w Szczecinie. Termomeccanica ma na koncie w sumie 22 spalarnie odpadów, głównie we Włoszech, ale także we Francji, Grecji i Portugalii. Poza tym buduje również stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków czy odsalarnie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj