Podczas kongresu Envicon Environment szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej Georges Kremlis, powiedział, że UE nie będzie już finansowała budowy nowych instalacji spalarniowych i MBP. Fundusze będą przekazywane wyłącznie na ich modernizację. KE na ten cel przeznaczy prawdopodobnie około 77,5 mld euro.

Według Kremlisa konieczne jest też opracowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, aby nie budować kolejnych, ogromnych obiektów przetwarzania odpadów. Szansą dla Europy jest GOZ, jak zaznaczył, nowe przepisy i rozwój tego sektora spowoduje przyrost miejsc pracy.

– Pieniądze unijne mogą zostać przeznaczone na inwestycje związane z circular economy, np.: ekoinnowacje, selektywną zbiórkę odpadów, sortowanie, produkcję biogazu i biopaliw, ale na pewno nie na nowe instalacje MBP – podkreślał szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej.

Jednym z głośniejszych tematów na kongresie było też rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorców tworzyw sztucznych. O ile polska strona rządowa nie chciała sprawy komentować, Georges Kremlis podkreślił, że konieczne jest wspieranie tzw. innowacyjnego recyklingu, który pozwoli na ograniczenie ilości szkodliwych odpadów w środowisku.

Czytaj więcej

Skomentuj