1 / 2

W Warszawie odbyły się pilotażowe warsztaty “Spółdzielcy dla klimatu”. Podczas spotkania przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych poznawali rozwiązania służące ochronie środowiska.

– Wspieramy lokalne inicjatywy, mówimy jak zazieleniać miasto i korzystać z odnawialnych źródeł energii. Ważne jest też magazynowanie wody, bardzo potrzebnej w czasie upałów. Pomóc mogą w tym zbiorniki retencyjne, np. oczka wodne, na które udzielamy dotacji od października tego roku – powiedziała podczas inauguracji spotkania Justyna Glusman, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Warszawy.

– Wsparcie dla budowy zielono-błękitnej infrastruktury jest istotnym elementem realizacji priorytetowego programu “Warszawa dla klimatu” oraz warszawskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych ADAPTcity.

Stąd też pomysł na zorganizowanie spotkania “Spółdzielcy dla klimatu”. W jego ramach uczestnicy pozyskiwali wiedzę o możliwościach dostosowania przestrzeni zarządzanego przez nich osiedla do zachodzących zmian klimatycznych.

Podczas warsztatów próbowano odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak korzystać z odnawialnych źródeł energii?
  • Jak budować zbiorniki retencyjne, ogrody deszczowe, oczka wodne, by magazynować wodę i dostosować osiedla do zmian klimatycznych?
  • Jak zwiększać powierzchnię biologicznie czynną na osiedlu, tak by zieleń stała się dla mieszkańców bardziej dostępna?
  • Jak uzyskać dotacje od m.st. Warszawy na te przedsięwzięcia, służące ochronie środowiska i przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta?

Na te i inne pytania odpowiadali eksperci SGGW, PAN, Biura Ochrony Środowiska, Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, by następnie wypracować wraz ze spółdzielcami konkretne, interesujące ich rozwiązania.

Założenia Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy tłumaczyli spółdzielcom eksperci PAN, SGGW oraz przedstawiciele stołecznych urzędów, m.in. Jacek Kisiel, Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.

Przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych mogli w praktyce, przy wsparciu ze strony ekspertów, spróbować planowania budowy urządzeń, które odciążają kanalizację deszczową i zapobiegają lokalnym podtopieniom. Eksperci z SGGW, PAN, warszawscy ogrodnicy i przedstawiciele stołecznych biur prezentowali wiele rozwiązań, w tym budowę zbiorników do zatrzymania tzw. deszczówki i wód roztopowych oraz instalację urządzeń zwiększających powierzchnię biologicznie czynną.

Kolejne spotkania warsztatowe ZZW planuje już w 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj