Ponad tysiąc osób uczestniczyło w konsultacjach społecznych rządowego programu “Stop suszy”, które przez ostatnie pół roku odbyły się 14 miastach Polski.

Spotkania konsultacyjne projektu Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) miały miejsce w tym roku w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i Łodzi. 4 lutego 2020 r. planowane jest ostatnie – w Warszawie.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się gospodarką wodną oraz m.in. rolnictwem i leśnictwem. Zgłoszono ponad 100 uwag i wniosków. Największe zainteresowanie budzi budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych. Po debacie 4 lutego 2020 roku w Warszawie oraz zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich uwag (konsultacje trwają do 15 lutego), zostaną sformułowane końcowe wnioski.

Projekt PPSS obejmuje planowanie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w latach 2021-2027. Ustala on m.in. kompetencje we wdrażaniu jego zapisów, w tym wskazuje działania w skali krajowej, regionalnej i lokalnej dla skutecznego zapobiegania skutkom suszy.

Projekt skupia się na zwiększaniu ilości i dostępności wody, w tym tworzeniu retencji naturalnej i sztucznej oraz edukacji nt. problemu suszy i sposobów jej przeciwdziałania. Katalog opisuje także zakres zmian administracyjnych dla optymalizacji monitorowania suszy, zarządzania kryzysowego na jej wypadek i podnoszenia odporności na oddziaływanie suszy na zasoby wody w glebie (w tym zasoby wód podziemnych), płynące w rzekach i zgromadzone w jeziorach oraz innych zbiornikach.

Program Przeciwdziałania Skutkom Suszy to pierwszy, kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Jest dostępny na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można składać wnioski i uwagi przez specjalnie przygotowany formularz.

W przyszłym roku program ma być przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

Czytaj więcej

Skomentuj