Pasjonat syberyjskiej przyrody Piotr Janiec otrzymał wyróżnienie „Za realny wkład w rozwój ekologii w Rosji” na międzynarodowej olimpiadzie, która odbyła się w Kaliningradzie. Uczestnik wypraw naukowych nad Bajkał i do Magadanu jest członkiem koła naukowego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (UR).

Rok 2017 w Federacji Rosyjskiej ogłoszony został Rokiem Ekologii. Taki właśnie ekologia była główny temat finału olimpiady zorganizowanej przez Bałtyckim Federalny Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie.

Jak informuje rzeczniczka UR Izabella Majewska, Piotr Joniec przyjął uczestnictwo w pierwszym internetowym etapie olimpiady, a później został zaproszony na finał do Rosji.

Uczestnicy mieli okazję sprawdzić się w roli ekspertów-ekologów oraz zademonstrować wiedzę na temat rosyjskiej kultury i znajomości tego języka. W rywalizacji wzięli udział studenci z 25 krajów Europy, Azji i Afryki. Do finałowego etapu przeszło 70 studentów – w tym z Polski, Litwy, Niemiec, Chorwacji, Słowacji, Hiszpanii, Mongolii, Sudanu, Angoli, Konga, Wietnamu, Turkmenistanu, Tadżykistanu.

Jako członek Międzywydziałowego Koła Naukowego UR Piotr Joniec w czasie studiów uczestniczył w wyprawach naukowych nad Bajkał i do Magadanu. To zapoczątkowało jego pasję do poznawania przyrody Rosji, a w szczególności Syberii.

Po ukończeniu studiów inżynierskich w Krakowie, wyróżniony student wyjechał na kurs językowy na Północno-Wschodnim Federalnym Uniwersytecie im. M.K. Ammosowa w Jakucku, z którym już od kilku lat współpracuje Koło Naukowe UR i uczestniczy we wspólnych ekspedycjach. Zakończył roczny staż przygotowawczy i obecnie uczy się tam na studiach magisterskich na kierunku geoinformatyka. Kierunek ten powstał dzięki współpracy uniwersytetu w Jakucku z Uniwersytetem Aix-Marseille we Francji, a jego absolwenci po odbyciu rocznego stażu we Francji otrzymują dyplom obu uniwersytetów.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj