Poznaliśmy datę tegorocznej edycji konferencji “Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” organizowanej przez firmę Abrys. Sprawdź, kiedy odbędzie się wydarzenie i zarejestruj się!

Jedenasta już cykliczna konferencja “Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” odbędzie się między 19 a 21 września w Gniewie (woj. pomorskie).

Konferencja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży wod-kan (i nie tylko) odnośnie najnowszych informacji na temat przeróbki osadów, nowopowstałych instalacji czy ostatnich osiągnięć technologicznych.

– Branża przeróbki komunalnych osadów ściekowych permanentnie poszukuje i wdraża nowe rozwiązania i technologie prowadzące do zwiększenia efektywności procesu przeróbki osadów, do wzrostu odzysku energii zawartej w osadach z perspektywą dążenia do energetycznej autonomiczności oczyszczalni ścieków, a nawet do zbliżania się w tej branży do założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, znanej pod hasłem circular economy – mówi prof. Tadeusz Pająk, opiekun naukowy konferencji.

– W związku z tym obecne będą w ramach prezentacji i dyskusji panelowych nie tylko referaty i debaty dotyczące doświadczeń eksploatacyjnych, ale także najnowszych projektów oraz inwestycji w zakresie hydrolizy termicznej jak także dynamicznie rozwijającej się tematyki odzysku fosforu na różnych etapach przeróbki osadów – zapowiada prof. Pająk.

W ramach konferencji odbędzie się również wyjazd techniczny do instalacji zarządzanej przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię w Grudziądzu.

Czytaj więcej

Skomentuj