W międzyosiedlowym parku Kutrzeby w Szczecinie zaplanowano nowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Miał być pumptrack, dwa skateparki i tor do ćwiczenia biegów przełajowych. Niestety, projekt zakładał też wycinkę 25 drzew. Realizacja inwestycji została wstrzymania przez miasto – a stało się tak w związku z koniecznością ograniczenia wycinek drzew w Szczecinie.

Chodzi o dalsze zagospodarowanie rekreacyjno – wypoczynkowych terenów między ul. Kutrzeby i Taczaka w Szczecinie. Planowana rozbudowa parku obejmować ma między innymi budowę niewielkiego pumptracka, dwóch skateparków i toru sprawnościowego do ćwiczenia biegów przełajowych. W inwestycji przewidziano również wykonanie ławek parkowych, stolików szachowych, stołów do tenisa stołowego oraz oświetlenia parkowego.

Zarządzenie prezydenta i analiza planowanej inwestycji

W związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Zarządzenia w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin Ogrodnik Miasta dokonała analizy planowanej inwestycji pod kątem racjonalności gospodarowania zielenią wysoką. Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują, że założona koncepcja zagospodarowania terenu wiąże się z daleko idącą ingerencją w istniejąca zieleń.

Chcieli usunąć 25 drzew i niemal 1000 m2 krzewów

Projekt zakłada usunięcie łącznie 25 drzew i blisko 1000 m2 krzewów, które podlegają ochronie z tytułu Ustawy o ochronie przyrody. Z wykonanej inwentaryzacji drzew wynika, że wśród tych przeznaczonych do wycinki znajdują się okazy cennych gatunków, m.in. dwupniowy dąb szypułkowy, klon pospolity, lipa szerokolistna, a także robinie akacjowe, wierzby, jabłonie. Dlatego, mając na uwadze wartość drzew w przestrzeni miejskiej, podjęto decyzję o wstrzymaniu inwestycji i przygotowaniu nowego projektu, zmieniającego jej zakres w sposób ograniczający ewentualne kolizje z drzewami.

– Jeśli myślimy o terenach rekreacyjno – wypoczynkowych , zieleń wydaje się być ich naturalnym elementem – mówi Marta Safader – Domańska, Ogrodnik Miasta.- Jednocześnie, tego typu inwestycje dają projektantom znacznie więcej swobody, niż to jest w przypadku dróg, obiektów kubaturowych czy stricte sportowych i swoboda ta powinna być ukierunkowana właśnie na zieleń i jej staranne zagospodarowanie i wkomponowanie w projekt. Jeśli chodzi o ten przypadek, bazą do rozmowy o zakresie inwestycji powinien być domiar geodezyjny i wysokościowy wszystkich drzew, waloryzacja drzewostanu, wyznaczenie stref, w których nie jest dopuszczalna ingerencja w rzędne wysokościowe. Na takiej bazie można projektować.

Czytaj więcej

Skomentuj