Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Remondis medison 2 baner A [27.06-27.07.22]
Remondis medison 1 baner A [27.06-27.07.22]

Tag: bioenergia

Biogazownie zerują ślad węglowy produkcji mięsnej

Polska hodowla bydła, trzody chlewnej oraz drobiu wywiera ogromny wpływ na środowisko. Świadczy o tym chociażby ilość produkowanego śladu węglowego powstałego w produkcji mięsa, mleka i jaj.  W 2020 r. wyprodukowano 5,22 mln ton mięsa, w tym 2,811 mln ton mięsa drobiowego, 1,853 mln ton mięsa wieprzowego i 565 tys. ton mięsa wołowego. Szacuje się, że produkcja 1 kg mięsa obarczona jest emisją 5,5 kg ekwiwalentu dwutlenku węgla.

Mikrobiogazownie szansą na ograniczenie emisji metanu z rolnictwa

Metan jest gazem cieplarnianym o ponad 20-krotnie większej efektywności ocieplania klimatu w stosunku do dwutlenku węgla. Jest on także prekursorem powstawania szkodliwego ozonu troposferycznego (O3). Jego szkodliwy wpływ na środowisko został dostrzeżony przez decydentów i skłonił ich do rozpoczęcia prac nad europejską dyrektywą metanową.  Według danych zawartych w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 21 października 2021 r. w sprawie strategii UE na rzecz ograniczenia emisji metanu (2021/2006/INI), 53% antropogenicznych emisji metanu (CH4) w UE pochodzi z rolnictwa, 26% z odpadów, 19% z energii, a pozostałe 2% z innych źródeł. Emisja metanu z rolnictwa związana jest przede wszystkim z utrzymaniem pogłowia zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza przeżuwaczy, które w wyniku fermentacji jelitowej uwalniają do atmosfery znaczne ilości CH4. Do emisji znacznych ilości tego gazu dochodzi w trakcie magazynowania i aplikacji nawozów naturalnych na użytkach rolnych. 

Oczyszczalnia ścieków i aquapark w Tychach w rok wyprodukowały ponad 14,8 tys. MWh energii

Bioelektrociepłownie w otwartym niespełna trzy lata temu Wodnym Parku Tychy oraz w miejscowej oczyszczalni ścieków łącznie wyprodukowały w 2020 r. ponad 14,8 tys. megawatogodzin energii, co zapewniło im samowystarczalność energetyczną. Nadwyżka - ok. 5 tys. MWh - trafiła do sieci.

Bioenergia w rolnictwie elementem circular economy. Konferencja już wkrótce!

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą odpady z sektora rolniczego, które mogą stanowić surowiec np. dla biogazowni. Konferencję zakończy debata „Gospodarka obiegu zamkniętego: szansą dla rolnictwa”.
css.php