Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą odpady z sektora rolniczego, które mogą stanowić surowiec np. dla biogazowni. Konferencję zakończy debata „Gospodarka obiegu zamkniętego: szansą dla rolnictwa”.

Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja, która ma ogromne znaczenie dla naszego kraju, jak i polityki unijnej. Cechą tej gospodarki jest zasobooszczędność, konkurencyjność, równowaga i niskoemisyjność.

Biogospodarka stanowiąca alternatywę dla paliw kopalnych może przyczynić się do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. W myśl tej idei odpady z sektora rolniczego mogą stanowić surowiec, np. dla biogazowni.

Redakcja miesięcznika „Energia i Recykling. Gospodarka obiegu zamkniętego” wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje w trakcie Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra Premiery XVIII edycję konferencji „Bioenergia w rolnictwie elementem gospodarki obiegu zamkniętego” (Poznań, 18.01.2018 r.).

Program konferencji:

Podczas konferencji zostanie oceniony potencjał odpadów żywnościowych w produkcji energii w biogazowniach rolniczych. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie, jaka przyszłość czeka biogazownie rolnicze, a także jaką rolę rolnictwo może odegrać w gospodarce obiegu zamkniętego. Konferencję zakończy debata „Gospodarka obiegu zamkniętego: szansą dla rolnictwa?”.

Program, a także więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie www.bioenergia.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj