PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: planowanie przestrzenne

Łącznie artykułów: 10.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Zintegrowany plan inwestycyjny

Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostało nowe narzędzie planistyczne służące uelastycznieniu i przyspieszeniu zmian planistycznych na potrzeby realizacji konkretnych, planowanych przez inwestorów inwestycji – zintegrowany plan inwestycyjny, zwany ZPI. 

Planistyczne narzędzia urbanistyczne

Planistyczne narzędzia urbanistyczne

Ramy polityki planistycznej w Polsce konstytuuje Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (u.p.z.p.), wyznaczająca katalog zadań oraz wiążące dokumenty dla systemu kształtowania przestrzeni. W pierwszych dniach lipca 2023 r. Sejm przekazał prezydentowi do podpisu Ustawę z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w planowaniu przestrzennym

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w planowaniu przestrzennym

Kto mieszka pod miastem, ten wie, jak intensywnie przebiega proces suburbanizacji, tj. zabudowywania terenów podmiejskich. Kolejne domy i całe osiedla wyrastają jak grzyby po deszczu, bo każdy z nas marzy o własnych czterech kątach. W tym samym czasie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest niewiele, nie gwarantują racjonalnego uformowania i wykorzystania przestrzeni.

Gliwice: kompleksowa cyfryzacja danych

Gliwice: kompleksowa cyfryzacja danych

10.12.2021
0

Gliwice mają za sobą kompleksową cyfryzację danych dotyczących planowania przestrzennego. Obecnie są wzorem dla innych gmin i chętnie dzielą się zdobytymi doświadczeniami. Na początku grudnia miasto odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Chcieli lepiej poznać gliwickie działania dotyczące zarządzania informacjami o miejskiej przestrzeni.

css.php
Copyright © 2024