Gliwice mają za sobą kompleksową cyfryzację danych dotyczących planowania przestrzennego. Obecnie są wzorem dla innych gmin i chętnie dzielą się zdobytymi doświadczeniami. Na początku grudnia miasto odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Chcieli lepiej poznać gliwickie działania dotyczące zarządzania informacjami o miejskiej przestrzeni.

Wizyta gości z ministerstwa wiązała się m.in. z zaangażowaniem Gliwic w opiniowanie aktów prawnych dotyczących procesu planowania przestrzennego i jego cyfryzacji. Miasto jest liderem zmian, bo nowoczesna i powszechna cyfryzacja planów zagospodarowania przestrzennego dopiero się w Polsce zaczyna. Wiele gmin nadal udostępnia te dokumenty w wersji papierowej lub w plikach PDF. W Gliwicach do dyspozycji mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców czy projektantów są w internecie zarówno plany zagospodarowania, jak i imponująca baza informacji na temat miejskiej przestrzeni.

Miejski System Informacji Przestrzennej

Plany zagospodarowania przestrzennego wraz z ogromną bazą dodatkowych informacji są dostępne w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej na stronie internetowej msip.gliwice.eu.

Innowacyjne projekty miasta zostały opisane m.in. w wydanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów “Podręczniku dla samorządów. Zarządzanie danymi w mieście”. “Gliwice jako jedno z pierwszych polskich miast w pełni otworzyło bazy danych planistycznych” – czytamy w publikacji. Dowiadujemy się także, że “Gliwice są pierwszym miastem, które skutecznie i w pełni wdrożyło wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie”.

Droga do osiągnięcia takiego efektu nie była prosta i trwała kilka lat. Dużo czasu zajęło żmudne przerysowywanie i wprowadzanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta do wersji cyfrowej, które zakończono w Gliwicach w 2017 r.  – Zadaniem tym zajęli się pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy mogli na bieżąco wyjaśniać zespołowo różne niejasności w zapisach robionych wcześniej przez różnych wykonawców, w różnym czasie i na różnych podkładach.  Ciężka praca się opłaciła, bo teraz udostępnianie danych przestrzennych odbywa się szybko i bez problemu. Przekazujemy w sieci pełną informację planistyczną, którą można zestawić z wieloma innymi danymi o mieście – mówi Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ułatwianie projektowania i prowadzenie inwestycji

Ustalenia planu można oglądać w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (MSIP) w połączeniu z innymi warstwami tematycznymi, m.in. ortofotomapą (zdjęcia lotnicze przestrzeni miasta), sieciami uzbrojenia, granicami działek ewidencyjnych czy strukturą własności. – Co ważne, w MSIP dostępne są proste wyszukiwarki, które po wpisaniu danych dotyczących działki (adresu lub numeru obrębu i numeru działki) przedstawiają informację o przeznaczeniu w planie danej działki wraz z linkami do uchwały i mapy. Dostępna jest również usługa pozwalająca na pobranie kluczowych danych do branżowego oprogramowania wykorzystywanego m.in. przez projektantów. Cyfrowa wersja planów miejscowych przydaje się także gliwiczanom, np. w trakcie konsultacji projektów planów zagospodarowania miasta czy szukania informacji o przeznaczeniu nieruchomości w czasie przygotowywania wniosków do budżetu obywatelskiego – wyjaśnia Iwona Pylypenko-Wilk.

System jest wciąż doskonalony. Podczas grudniowej wizyty przedstawicieli ministerstwa i IRMiR zaprezentowano wyniki kolejnego miejskiego projektu realizowanego przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej. Dzięki cyfryzacji planów miejscowych i wdrożeniu komponentu do wydawania dokumentów planistycznych, skrócił się czas wydawania wypisów i wyrysów, bo pracownicy UM generują te dokumenty w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Szybciej również można otrzymywać zaświadczenia z informacjami dotyczącymi planów zagospodarowania, potrzebne w różnych procedurach cywilno-prawnych.

Miejska pracownia urbanistyczna

Cyfryzacja danych planistycznych pociągnęła za sobą zmiany usprawniające realizację zadań przez Wydział Planowania Przestrzennego, co w konsekwencji pozwoliło na wyodrębnienie w ramach wydziału miejskiej pracowni urbanistycznej, w której powstają obecnie wszystkie gliwickie plany zagospodarowania przestrzennego.

– Cieszę się, że nasze gliwickie doświadczenia w zakresie cyfryzacji ogromnego zbioru danych dotyczących planowania przestrzennego mogą służyć za wzór dla innych gmin. Duża w tym zasługa konsekwentnej i mrówczej wręcz pracy specjalistów zatrudnionych w Urzędzie Miejskim. W przeciwieństwie do wielu innych gmin, nie tylko mamy plany zagospodarowania przestrzennego dla prawie całego miasta, ale są one umieszczone w internecie wraz z ogromnym pakietem potrzebnych informacji. Zasób tych danych musi być stale aktualizowany, systematycznie go też poszerzamy. Bardzo zależy nam wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu miastem oraz ułatwianiu dostępu do szerokich zasobów planistycznych – mówi Aleksandra Wysocka, zastępca prezydenta Gliwic.

Czytaj więcej

Skomentuj