W dniach 24-25 października sosnowieckie Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia po raz drugi zmieni się w miejsce informacji związanej z ekologią, efektywnym zarządzaniem gospodarką odpadami i recyklingiem.

Na targach zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej, najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i technologie. Targi EkoWaste posłużą przede wszystkim przedstawieniu oferty firm oferującym odbiór, transport, sortowanie, a także racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych.

Tematyka wystawy obejmuje zagadnienia z zakresu:
 – gospodarki odpadami;
 – recyklingu;
 – techniki komunalnej;
 – powietrza;
 – klimatu;
 – energii;
 – energii odnawialnej;
 – hałasu i wibracji;
 – wykrywania zagrożeń oraz systemów zabezpieczeń w warunkach zagrożenia;
 – doradztwa i instytucji ochrony środowiska;
 -systemów sterowania i rozwiązań informatycznych dla potrzeb ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej;
 – jednostek naukowych i badawczo – rozwojowych;
 – wydawnictw specjalistycznych.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Ważnym wydarzeniem, towarzyszącym targom będzie, odbywająca się w dniu 25 października, konferencja "Gospodarka Odpadami – aktualna rzeczywistość i przyszłość nowego systemu w Polsce", współorganizowana ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Jaki jest docelowy model gospodarowania odpadami w Polsce? Jaka jest rola podmiotów samorządowych  i prywatnych w procesie zagospodarowania odpadów? W jaki sposób eksploatować instalacje do przetwarzania odpadów? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych będzie można wysłuchać podczas poszczególnych paneli konferencji.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli samorządów województwa śląskiego a także małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego czy dolnośląskiego, jak również do przedstawicieli firm zajmujących się gospodarką odpadami, przedstawicieli zainteresowanych instytucji, uczelni wyższych oraz ekspertów zakresie w/w tematyki.

Więcej informacji na stronie:
www.ekowaste.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj