1 / 8

Ponad 400 wystawców przyjechało do Bydgoszczy na Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan 2018. Organizatorzy spodziewają się 10 tys. zwiedzających.

Wystawa od lat jest najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. To impreza adresowana do specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Branżę czeka boom inwestycyjny

Organizatorzy targów, Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”, przypominają, że zgodnie z prognozami w najbliższych latach w Polsce planuje się: budowę ponad 14 tys. km sieci kanalizacyjnej, modernizację ponad 3,5 tys. km sieci kanalizacyjnej i inwestycje na ponad 1100 oczyszczalniach ścieków. Nakłady inwestycyjne na te działania mają wynieść odpowiednio: na sieć kanalizacyjną – ponad 16,6 mld zł, na oczyszczalnie ścieków – ponad 11,1 mld zł.

Dorota Jakuta, prezes IGWP, otwierając targi powiedziała, że najbliższe lata będą okresem boomu inwestycyjnego dla branży wod-kan i zachęcała do rozmów biznesowych, które mogą być otwarciem drogi do korzystnych kontraktów i realizacji ważnych inwestycji.

Strefy technologii i zarządzania

W ramach targów dla zwiedzającym udostępniona jest “Strefa nowych technologii”, gdzie przez dni będą odbywały się 40-minutowe sesje, podczas których spotkają się konkurencyjne firmy i będą przekonywać do swoich produktów, technologii i rozwiązań. Zwiedzający otrzymają skondensowaną informację w jednym miejscu. Między sesjami przewidziane będą 10-15-minutowe przerwy, podczas których nastąpi wymiana uczestników i prelegentów-wystawców.

Działa też „Strefa zarządzania wod-kan”, gdzie będą odbywały się 40-minutowe sesje tematyczne zakończone krótką dyskusją z uczestnikami na tematy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem wod-kan.

Targom towarzyszy, organizowany przez Abrys, kongres Envicon Water 2018. Weźmie w nim udział kilkadziesiąt osób związanych z branżą wodną z Polski i zagranicy.

Czytaj więcej

Skomentuj