Uruchomiony w listopadzie ub. roku nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno działa w zgodzie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, w której wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane – poinformowała Grupa Tauron, do której należy elektrownia.

Według informacji Taurona, od pierwszego dnia eksploatacji nowego bloku, wytwarzane w jego instalacji spalania popioły lotne, żużle i gips są traktowane jako produkty uboczne i ponownie wykorzystywane – tym samym jednostka nie wytwarza odpadów paleniskowych.

– Zamknięta pętla procesów, w której powstające odpady traktowane są jako surowce w innych gałęziach gospodarki, to dla nas już teraźniejszość – zapewnia Adam Kampa, prezes spółki Nowe Jaworzno z Grupy Tauron.

Jak podali przedstawiciele Taurona, uboczne produkty spalania powstające w instalacjach spółki „są w całości wprowadzane na rynek jako surowiec do wykorzystania w wielu gałęziach przemysłu”.

Wytwarzane w instalacjach bloku energetycznego gips, popioły lotne oraz żużle zostały zarejestrowane w Europejskiej Agencji Chemikaliów, dzięki czemu mogą być wprowadzane na unijny rynek i wykorzystywane w górnictwie, budownictwie i drogownictwie bez konieczności dodatkowego przetworzenia.

Np. gips syntetyczny jest pełnowartościowym produktem, który znajduje zastosowanie w budownictwie do produkcji m.in. płyt gipsowych, pustaków i bloczków gipsowych, czy w przemyśle cementowym.

Popioły lotne i żużle mogą być stosowane w górnictwie w technologiach przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz do tworzenia mieszanin posadzkowych i izolujących. Natomiast w budownictwie i drogownictwie są używane są jako dodatki do produkcji betonu, cementu, zapraw, spoiw oraz ceramiki budowlanej.

Popioły i żużle stosuje się np. do wypełniania pustek poeksploatacyjnych, a także jako materiał do niwelacji i rekultywacji terenu oraz ulepszania i stabilizacji gruntów.

Wybudowany łącznym kosztem ponad 6 mld zł nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno został oddany do eksploatacji w połowie listopada zeszłego roku, po kilkukrotnym przesunięciu terminu zakończenia inwestycji. Wytwarzana tu energia docelowo zasili ok. 2,5 mln odbiorców z południa Polski.

Rocznie blok zużyje ponad 2 mln ton węgla, wytwarzając ok. 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa. Emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu będą niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 ma zmniejszyć się o ok. 31 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj