Tauron Dystrybucja w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. przyłączył do sieci energetycznej 14,5 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 158 MW – podała spółka. To trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ponad 30 tys. odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 265 MW. Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w trzech kwartałach 2019 r. zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego przyłączone zostały trzy elektrownie wiatrowe i trzy wodne.

Spółka przyłączyła także 59 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, z których trzy nie zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Były to elektrownia wodna, elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV. Łączna moc instalacji wyniosła ponad 158 MW – czytamy w komunikacie.

Dla porównania – w 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW (w trzech kwartałach ubiegłego roku było to 4,9 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 46 MW), zaś w całym 2017 r. – nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj