Engie Services podpisała umowę na termomodernizację budynków oświatowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z Urzędem Miasta Zgierz. Kwota umowy – ponad 50 mln zł – to polski rekord jeśli chodzi o termomodernizację w ramach PPP.

Projekt zakłada głęboką modernizację energetyczną i rewitalizację 23 obiektów oświatowych w Zgierzu, m.in. żłobków, przedszkoli i szkół.

Podpisanie umowy jest zwieńczeniem ponad rocznego postępowania w formule dialogu konkurencyjnego, w którym szukano najlepszej oferty. Do końca sierpnia 2018 r. budynki oświatowe przejdą termomodernizację energetyczną, która zagwarantuje miastu uzyskanie blisko 45 proc. oszczędności w zużyciu energii.

– Szkoły, przedszkola, żłobek miejski i pływalnia zyskają nowe okna, drzwi, wentylacje. Zakres prac obejmuje też wymianę c.o, poprawę warunków sanitarnych, remonty korytarzy i remonty instalacji (tam, gdzie to niezbędne) – wyjaśniają przedstawiciele UM Zgierz.

Podpisanie kontraktu na termomodernizację budynków oświatowych w Zgierzu w ramach partnerstwa z firmą Engie

Partnerem miasta i wykonawcą prac będzie Engie Services wchodząca w skład międzynarodowego koncernu Engie. Dzięki temu budynki oświatowe w Zgierzu zostaną zmodernizowane z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Warto odnotować, że jest to kolejny polski projekt w formule PPP, w jaki koncern zaangażowało się Engie. We wrześniu firma podpisała umowę na termomodernizację wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Opalenica.

– Jestem bardzo zadowolony z podpisania umowy w formule PPP w Zgierzu – mówi Maciej Kopański, dyrektor ds. rozwoju w Engie Polska. – W ramach prac zaprezentujemy najnowsze światowe technologie i rozwiązania cyfrowe. Chcielibyśmy również zaproponować Miastu działania proekologiczne i prospołeczne związane m.in.  z organizacją konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży poprzedzone prelekcjami o tematyce ekologicznej. Poprzednio takie działania prowadziliśmy w Gminie Opalenica i cieszyły się one niezwykle dużym zainteresowaniem.

W województwie łódzkim Zgierz jest pierwszym samorządem, który zdecydował się na model finansowania inwestycji w formule PPP. Realizowany przez miasto i Engie Services projekt jest jednocześnie jednym z największych w Polsce pod względem zakresu i wartości wśród projektów ESCO (projekty termomodernizacyjne).

Projekt ma charakter hybrydowy – jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnego i zarazem współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Strategii ZIT realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna.

W ramach projektu powstanie również specjalna, dedykowana strona internetowa, na której mieszkańcy będą mogli znaleźć bieżące informacje o postępie prac.

Czytaj więcej

Skomentuj