Budowa małej elektrowni wodnej (MEW), suszarnia osadów ściekowych, a do tego uruchomienie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną i zakup nowoczesnego samochodu do oczyszczania kanalizacji. To elementy inwestycji realizowanej w Tomaszowie Mazowieckim.

Tamtejszy Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej wyda ponad 17,6 mln zł na wdrażanie innowacyjnych technologii.

Wsparcie za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wyniosło 8,5 mln zł, w pierwszej kolejności trafi na pokrycie budowy istniejącej już suszarni osadów ściekowych. Instalacja posiada możliwość płynnej regulacji wydajności, a czas jej pracy to 8000 h/rok. Suszone są w niej osady pochodzące z kilku oczyszczalni z terenu powiatu. Zapewnia też kilkunastoprocentowy odzysk ciepła, a dzięki zastosowanemu podciśnieniu, zapobiega powstawaniu odorów oraz emisji zanieczyszczeń.

W tomaszowskiej oczyszczalni powstanie także mała elektrownia wodna produkująca energię elektryczną z oczyszczonych ścieków. – Energia potencjalna wody zgromadzona poprzez istnienie znacznej różnicy wysokości między źródłem zrzutu a ujściem oczyszczonych ścieków do rzeki będzie zamieniana na prąd elektryczny i doprowadzana do istniejącej infrastruktury energetycznej za pomocą nowo projektowanego przyłącza elektroenergetycznego – czytamy w opisie projektu.

W jego ramach, na niewielkim, jednokilometrowym odcinku, zostanie wybudowana też kanalizacja sanitarna. Sieć wodociągowa powstanie na około 600 m. Tomaszowski ZGWK zakupi również pojazd do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania kanalizacji z systemem odzysku wody. Woda jest wtłaczana do kanalizacji pod dużym ciśnieniem. Ścieki z zanieczyszczeniami wysysane są do zbiornika i tam oczyszczane, a woda przeznaczana do dalszego płukania sieci.

W zakładzie zainstalowany zostanie też Geograficzny System Informacji pomagający w zarządzaniu usługami wodno-kanalizacyjnymi. GIS ma pomóc przy podejmowaniu decyzji o modernizacji i projektowaniu nowej sieci wod-kan, analizowaniu informacji powiązanych z projektami, pozwoleniami oraz pracami konstrukcyjnymi administratorów sieci.

Źródła: zgwk.pl

Czytaj więcej

Skomentuj