1 / 25

Przebudowa reprezentacyjnej ulicy Poznania – Świętego Marcina – idzie zgodnie z harmonogramem. Nie obywa się jednak bez wpadek, głównie związanych z mało czytelnym oznakowaniem zmian komunikacyjnych oraz kiepskiej informacji z tym związanej. Niebawem także rozpoczęcie rewitalizacji ul. Rybaki.

Rozpoczął się etap prac na Św. Marcinie związany z usuwaniem drzew. Po zakończeniu inwestycji reprezentacyjna ulica Poznania stanie się zieloną aleją z nowymi, ale już wyrośniętymi, drzewami.

Niestety, podjęte próby przesadzenia dotychczasowych drzew nie dały pozytywnych efektów – głównie ze względu na systemy korzeniowe, które głęboko wrosły w infrastrukturę podziemną. Wszystkie prace związane z wcześniejszą, a także mającą nastąpić, wycinką poprzedzono uzyskaniem wymaganych decyzji i zgód.

– Pas zieleni na ul. Św. Marcin musiał zostać usunięty, ponieważ docelowo w tym miejscu poprowadzone zostanie torowisko tramwajowe, które zostanie przesunięte na północ – informuje Krzysztof Kaczanowski z Poznańskich Inwestycji Miejskich. – Pozostawienie w obecnym miejscu drzew uniemożliwiłoby powstanie torowiska o odpowiednich parametrach technicznych i właściwym promieniu łuku.

Za 250 mln zł przebudują jedną z najważniejszych ulic Poznania. Zobacz, co się zmieni!

W projekcie przewidziano nasadzenia drzew i krzewów oraz wybudowanie małej architektury w znacznie większym zakresie niż do tej pory. Będą to drzewa lepszej jakości, bo dotychczas na ul. Św. Marcin rosły głównie akacje. Nowa zieleń ożywi arterię, a w połączeniu z przemyślaną infrastrukturą i elementami małej architektury zadecydować ma o pozytywnym postrzeganiu jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Poznania.

– Święty Marcin przeistoczy się w zieloną aleję, którą tworzyć będzie 65 kilkumetrowych drzew: 48 klonów pospolitych i 17 lip holenderskich. Będą się one komponować z niskimi nasadzeniami. Warto zaznaczyć, że w projekcie rewitalizacyjnym przewidziano, jak zabezpieczyć korzenie klonów oraz lip. Będą one rozwijać się bez kolizji z infrastrukturą dzięki systemom antykompresyjnym – wyjaśnia Piotr Izydorski z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.

Pierwszy etapu „Projektu Centrum” zakończyć ma się wiosną 2019 roku. Tramwaje powinny wrócić na Św. Marcin jeszcze szybciej, bo już jesienią przyszłego roku. Generalny wykonawca zdobył konieczne podpisy i prace budowalne rozpoczną się w ciągu kilku dni. Dlatego wykonawca czekał z wycięciem ostatnich kilku drzew do samego końca.

Przy okazji remontu ulicy Św. Marcin trwają zaawansowane prace renowacyjne kamienic miejskich przy ul. Kantaka oraz ul. 3 Maja. W najbliższym okresie przedstawiciele miasta spotkają się z właścicielami budynków Alf, aby porozmawiać o ich zamiarach względem zmiany wizerunku kompleksu.

– Przygotowujemy remont kamienicy przy ul. Św. Marcin 30 razem z rozbudową kina Muza – informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. –  W planach jest remont kamienicy przy ul. Św. Marcin 75. Remonty prowadzą lub zaczynają prowadzić także prywatni właściciele m.in. jednego z budynków Alf, gdzie powstaje hotel oraz kamienicy w sąsiedztwie dawnego Collegium Historicum UAM, gdzie powstanie m.in. Centrum Szyfrów Enigma.

W listopadzie rozpocznie się także przebudowa ul. Rybaki. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozstrzygnęła przetarg, który wyłonił wykonawcę robót. W ciągu najbliższych dni PIM podpisze umowę na wykonanie remontu ulicy z konsorcjum poznańskich spółek: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba oraz  Budromel. Koszt przebudowy wyniosą 2,996 mln zł. Po remoncie, w wyniku którego ulica i chodniki zyskają nową, estetyczną nawierzchnię, ul. Rybaki będzie jednokierunkowa.

Oprócz chodników wykonanych z kostki kamiennej, płyt betonowych i kamiennych na ulicy pojawi się również zieleń i mała architektura. Przybędzie ponad 20 drzew, 5 ławek i 400 m² terenów zagospodarowanego pod zieleń niską. Uporządkowany zostanie sposób parkowania. Uwolnione od samochodów chodniki ułatwią poruszanie się pieszym. Końcowy odbiór całości prac ma nastąpić nie później niż 6 lipca przyszłego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj