Urząd Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej protokół z przebiegu kolejnego, trzeciego już przetargu, w wyniku którego wyłoniono 502 przedsięwzięcia, które będą mogły składać do prezesa URE wnioski o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

W odpowiedzi na ogłoszenie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 19 grudnia 2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 735 ofert. Komisja wybrała 502 oferty, odrzuciła 230 oraz nie zaakceptowała 3 ofert.

Wydanie przez prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do przedsięwzięć zrealizowanych przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu szeregu obligatoryjnych przesłanek przewidzianych przepisami ustawy o efektywności energetycznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj