Biogaz wytwarzany w tyskiej oczyszczalni ścieków jest podstawowym źródłem energii elektrycznej i cieplnej dla Wodnego Parku Tychy. Od maja do grudnia 2018 r. elektrociepłownie biogazowe w oczyszczalni ścieków i w Wodnym Parku wyprodukowały 20 500 MWh energii, pokrywając zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną obu obiektów.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach od 2006 roku jest producentem energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Biogaz powstaje w  oczyszczalni ścieków w procesie fermentacji osadów ściekowych i przemysłowych odpadów biodegradowalnych. Dwie elektrownie biogazowe RCGW – w oczyszczalni i Wodnym Parku Tychy – połączone są sześciokilometrowym rurociągiem i zapewniają energię elektryczną i cieplną obu obiektom.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii tylko od maja do grudnia 2018 r. udało się wyprodukować w nich 20 500 MWh energii. – Do jej produkcji w tradycyjnej elektrowni węglowej trzeba byłoby zużyć 5 415 ton węgla kamiennego, czyli 91 wypełnionych po brzegi wagonów kolejowych – podkreśla Zbigniew Gieleciak, prezes RCGW i dodaje, że oba obiekty są samowystarczalne energetycznie, co jest ewenementem w skali nie tylko europejskiej.

Energetyczna nadwyżka

– Zastosowane rozwiązania znacząco przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Tychach i okolicach. Uniknięta emisja dwutlenku węgla, wynikająca z zastosowania odnawialnych źródeł energii, od maja do grudnia 2018 r. wyniosła blisko 8 355 ton. Do powietrza, którym oddychamy nie przedostały się też pyły i inne zanieczyszczenia powstające w trakcie spalania węgla – potwierdza Zbigniew Gieleciak.

Bioenergetyczne instalacje RCGW w ciągu roku pozwoliłyby pokryć potrzeby energetyczne 35-tysięcznego miasta. – Wysokowydajna produkcja biogazu pozwoliła na osiągnięcie bardzo dobrych wskaźników efektywności energetycznej. Produkowana przez nas nadwyżka energii elektrycznej została sprzedana do sieci Tauronu i od maja do grudnia 2018 r. wyniosła 1 800 MWh. To więcej niż zapotrzebowanie w tym czasie na energię elektryczną tyskich trolejbusów – dodaje Zbigniew Gieleciak.

Ciepło spod prysznica

Jednym z rozwiązań ekologicznych w Wodnym Parku Tychy jest odzysk energii cieplnej z rekuperacji oraz filtrów wód popłucznych (m.in. z wody spod pryszniców). W praktyce ilość odzyskanej energii cieplnej z tych źródeł w okresie od maja do grudnia 2018 r. pozwoliła na ogrzewanie basenu sportowego oraz basenu z ruchomym dnem bez użycia dodatkowych źródeł energii cieplnej.

Ekologiczne instalacje tyskich obiektów wzbudziły spore zainteresowanie gości szczytu klimatycznego ONZ (COP24), który w grudniu 2018 r. odbywał się w Katowicach. Przed szczytem i w jego trakcie odwiedzili je eksperci i dziennikarze, m.in. z Niemiec, Holandii, Chin, Francji, Japonii i Tanzanii. – Wszyscy byli pod wrażeniem stosowanych przez nas rozwiązań dotyczących zarówno gospodarki wodno-ściekowej, jak i wytwarzania energii z biogazu – podkreśla Zbigniew Gieleciak.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. tak powinny być projektowane wszystki aquaparki i inne miejsca rozrywki, jedynie przy 0 bilansie energetycznym takie inwestycje maja szanse się zwrócić, brawo!

Skomentuj