Sejmik Województwa Małopolskiego podczas poniedziałkowego głosowania jednomyślnie przyjął projekt zapisów uniemożliwiających m.in. kupowanie kotłów węglowych niskiej jakości. To pierwsza tego typu uchwała dla całego województwa.

Za przyjęciem dokumentu głosowało wszystkich 33 radnych sejmiku należących do różnych partii politycznych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała jest ewenementem na skalę kraju – to bowiem pierwszy dokument antysmogowy w Polsce obejmujący swoją mocą całe województwo.

– Przyjęta dzisiaj uchwała antysmogowa dla Małopolski to ogromny sukces i zwieńczenie wielu miesięcy ciężkiej pracy – opracowywania odpowiednich zapisów, rozbudowanych konsultacji społecznych – powiedział po głosowaniu marszałek województwa Jacek Krupa.

– Cieszy nas ogromnie, że tak mocno zaangażowali się w tę sprawę mieszkańcy – w toku konsultacji zgłoszono nam ponad 11,8 tysięcy wniosków. Wśród nich przeważająca liczba głosów była wyrazem poparcia dla nowych zapisów – dodał marszałek Krupa. Konsultacje społeczne trwały przez cały grudzień 2016 r.

Przegłosowana uchwała antysmogowa pierwsze ograniczenia wprowadzi już w połowie tego roku – od lipca na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem o wilgotności powyżej 20 proc.

Nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania uchwały, zgodnie z którymi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Nowe przepisy ograniczają również emisję toksycznych tlenków azotu.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski zakłada również, że osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub wymieniają kocioł na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesny kocioł.

Czytaj więcej

Skomentuj