“Usuwamy azbest!”, czy inaczej “Azbest out!” to nazwa ogólnopolskiego konkursu skierowanego do wszystkich aktywnych i kreatywnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Bohaterem strony konkursowej jest Azbeścik. Głównym założeniem projektu jest udostępnienie usystematyzowanej wiedzy na temat azbestu i zmotywowanie mieszkańców lokalnych społeczności do prawidłowego i bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Konkurs „Usuwamy azbest!” zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, a prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych. Zadaniem konkursowym będzie opracowanie przez uczniów programu działań popularyzujących tematykę azbestową w lokalnej społeczności i ich realizacja.

Zgłoszenia do udziału szkoły w konkursie może dokonać nauczyciel lub dyrektor danej placówki. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest pobranie przez nauczyciela lub dyrektora materiałów edukacyjnych na temat azbestu oraz przeprowadzenie przez wytypowanych nauczycieli szkół lekcji na temat azbestu z wykorzystaniem tych materiałów.

W etapie ogólnopolskim Minister Gospodarki przyzna nagrody finansowe, których łączna kwota wyniesie ok. 450 000 zł. Nagrody finansowe będę przeznaczone dla uczniów, nauczycieli oraz szkoły, której uczniowie zajęli odpowiednio: I, II i III miejsca.

Prace konkursowe wraz z wypełnionym Kwestionariuszem konkursowym do oceny na poziomie wojewódzkim będzie można nadsyłać do 31 stycznia 2010 roku. Organizatorem konkursu „Usuwamy azbest!" jest Ministerstwo Gospodarki. Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prace związane z przeprowadzeniem konkursu realizuje Principle.

Źródło: usuwamyazbest.pl

Czytaj więcej

Skomentuj