Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” udostępniła kolejną listę potrzeb wodociągów w Ukrainie. Szczególnie trudna sytuacja występuje w wodociągach miast Charków, Sumy, Czernihów oraz w wodociągach niewielkich miast, na terenie których toczą się walki. Przedsiębiorstwa wod-kan mogą zgłaszać chęć pomocy.

Pracownicy ukraińskich wodociągów codziennie, pod ostrzałem rakiet i pocisków, prowadzą prace na sieciach ryzykując własnym życiem. Po każdym bombardowaniu ważne jest, by naprawić sieć wodociągową i przywrócić dostawy wody pitnej. Pracują teoretycznie w dobowym systemie zmianowym, ale często prace trwają po kilka dni bez przerwy.

Potrzebny sprzęt

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” udostępniła kolejną listę potrzeb ukraińskich wodociągów. Wśród niezbędnego sprzętu znajdują się m.in.:

  • Pojazdy specjalne (ciężarówki – cysterny, dźwigi, ciężarówki z wodą pitną, koparki),
  • Urządzenia do zasilania awaryjnego (generatory, elektrownie stacjonarne),
  • Urządzenia do pompowania wody czystej i ścieków (pompy spalinowe lub elektryczne, pompy zatapialne do ścieków, inne),
  • Sprzęt do dozowania odczynników oraz kompleks zabezpieczenia ludzi w wodę podczas zatrzymywania scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę,
  • Urządzenia służące do ochrony pracy (krótkofalówki, maski przeciwgazowe, odzież specjalna),
  • Pomocnicze urządzenia elektryczne (złączki kablowe, kable elektryczne, wyłączniki)
  • Części zamienne do pojazdów (opony, akumulatory),
  • Sprzęt ręczny i pomocniczy.

Pełną listę oraz szczegółową charakterystykę potrzebnego sprzętu można sprawdzić na stronie IGWP.

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się przekazać sprzęt, proszone są o zgłaszanie gotowości do pomocy. Informacje zbiera Jurij Zherlitsyn (pomoc.techniczna.ua@igwp.org.pl, tel. +48 786 411 861)

Czytaj więcej

Skomentuj