Komisja Europejska wydała komunikat o „Strategicznym podejściu Unii Europejskiej do substancji farmaceutycznych w środowisku”. Szczególne zagrożenie stanowi obecność w wodzie i glebie antybiotyków i leków przeciwgrzybiczych. Może to prowadzić do powstawania szczepów drobnoustrojów odpornych na leki, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi.

Dokument skierowany do organów decyzyjnych i opiniotwórczych Unii Europejskiej podkreśla, że leczenie wielu chorób ludzi i zwierząt jest zależne od dostępu do skutecznych substancji farmaceutycznych. Jednocześnie pojawia się poważny problem zanieczyszczenia powodowanego przez niektóre z nich i istnieją udokumentowane dowody wskazujące na zagrożenia dla środowiska, także na zdrowie ludzi.

Powstają bakterie i grzyby odporne na leki

Pozostałości produktów farmaceutycznych mogą być wprowadzane do środowiska podczas ich wytwarzania, stosowania i unieszkodliwiania. Szczególnie zagrożone zanieczyszczeniem jest środowisko wodne. W wodzie i glebie stwierdzono występowanie środków przeciwdrobnoustrojowych (antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych) pochodzących z leczenia ludzi i zwierząt: ich obecność może przyczyniać się do przyspieszenia rozwoju, utrzymania i rozprzestrzenienia się opornych bakterii i grzybów. Może być to bezpośrednim zagrożeniem dla życia ludzi.

Potencjał tkwi w innowacjach

Konieczne jest ograniczanie skutków złego wpływu substancji farmakologicznych na środowisko naturalne, w tym zdrowie człowieka. W Komunikacie zaleca się przede wszystkim promowanie rozważnego stosowania produktów leczniczych. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma polityka wszystkich państw członkowskich UE i pracownicy służby zdrowia.

Poza tym dynamicznie rozwijający się sektor farmaceutyczny ma wielki potencjał innowacyjności. Innowacje takie mogą sprzyjać „projektom przyjaznym środowisku”, na przykład tworzeniu produktów stwarzających mniejsze ryzyko środowiskowe lub ułatwiających recykling ścieków. Są też możliwe innowacje w zakresie uzdatniania wody i przetwarzania obornika.

Estońskim naukowcom udało się opracować aerożel, który usuwa ze ścieków pozostałości leków, z jakimi nie radziły sobie wcześniej stosowane metody.

Aerożel, który usuwa farmaceutyki ze ścieków – odkrycie estońskich naukowców

Czytaj więcej

Skomentuj