Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z postępów dotyczących udziału energii ze źródeł odnawialnych w poszczególnych państwach członkowskich. Jak wypada w tym zestawieniu Polska?

Z unijnej Dyrektywy 2009/28/WE wynika, że kraje członkowskie wspólnie do 2020 roku osiągnąć powinny 20 proc. w całkowitym zużyciu energii i 10 proc. udział energii z OZE w transporcie. Biorąc pod uwagę przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2014 r., który wynosił 15,3 proc., to zarówno UE, jak i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy. Prawdopodobnie cele krajowe na lata 2013-2014 osiągnie aż 25 z nich. Przy 5,7 proc. udziale energii odnawialnej w transporcie, jakie przewidziano na 2014 r., osiągnięcie celu 10 proc. stanowi ambitne zadanie. Jest jednak ono wykonalne, na co wskazują wyraźne postępy w niektórych państwach członkowskich.

Zakłada się, że 25 państw członkowskich osiągnie cele krajowe na lata 2013-2014 w zakresie energii odnawialnej. 26 państw członkowskich osiągnęło swoje cele wyznaczone na lata 2011-2012. W nadchodzących latach cele pośrednie staną się bardziej ambitne, dlatego prawdopodobnie niektóre państwa członkowskie będą musiały – by utrzymać kierunek – zwiększyć wysiłki poprzez ewentualne wykorzystanie mechanizmów współpracy z innymi państwami członkowskimi.

– Sprawozdanie to ponownie pokazuje, że Europa dobrze korzysta z odnawialnych źródeł energii, a te są dobre dla Europy. W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad 1 mln osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro. Co roku eksportujemy energię ze źródeł odnawialnych o wartości 35 mld euro -powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

Wymierne efekty

Ze sprawozdania wynika, że dyrektywa w sprawie energii odnawialnej sprawdza się, gdyż dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii uniknięto całkowitych emisji CO2 o ok. 326 Mt w 2012 r. i o 388 Mt w 2013r.  Zapotrzebowanie na paliwa kopalne w UE zmniejszyło się o 116 Mt w 2013 r. Prawie połowa państw członkowskich zmniejszyła swoje krajowe zużycie energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego o co najmniej 7 proc. Ponadto ze sprawozdania wynika, że coraz więcej ludzi akceptuje energię odnawialną jako powszechne źródło energii i że cele na 2020 rok są siłą napędową dla globalnych inwestycji w OZE oraz wspierających je strategii energetycznych, które sięgają daleko poza granice Europy.

Sprawa Polska

Dyrektywa przedstawia cele obligatoryjne dla każdego kraju członkowskiego do roku 2020. Cel dla Polski to 15 proc. w całym sektorze OZE oraz 10 proc. w sektorze paliw transportowych. W 2012 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w naszym kraju osiągnął 10,9 proc., natomiast w 2013 r. wzrósł już do 11, 3 proc.

Postępy poszczególnych państw w osiąganiu unijnych celów przedstawia poniższa tabela.

tabela

Czytaj więcej

Skomentuj